Terug naar overzicht

Feestelijk diploma-uitreiking

07-07-2023

Op feestelijke wijze hebben 277 leerlingen van het RLS 6 juli hun diploma gekregen. De slagingspercentages waren opnieuw hoog: 97% bij de mavo, 94% bij havo en 96% bij vwo. Het Rijnlands is ontzettend trots op deze mooie examenuitslagen.

In aanwezigheid van familie van de geslaagden reikten de mentoren met een persoonlijk woordje het diploma uit aan onze leerlingen. Daarbij werden mooie herinneringen opgehaald aan hun Rijnlandse periode. Na afloop was er alle tijd om elkaar geluk te wensen.

“Het was geweldig om zoveel leerlingen te zien stralen bij het in ontvangst nemen van hun diploma!”, zegt rector mw. Bijvank. “Wij zijn enorm trots op onze leerlingen, ze hebben veel veerkracht getoond tijdens en na de coronaperiode. En dat geldt ook voor onze mentoren en docenten, zij voelen zich nauw betrokken bij hen en hebben zich ook dit jaar enorm ingezet voor ons om hen te begeleiden. Het is een mooie bekroning op ons werk. Veel leerlingen hebben ervoor gekozen om bij ons door te stromen naar een volgend schooltype, we kijken ernaar uit om hen in augustus weer op school te mogen begroeten!.”