Terug naar overzicht

Feestelijke uitreiking 16 DELF-certificaten op RLS

19-04-2022
Rijnlands Lyceum Sassenheim

‘DELF-leerlingen’ uit havo3, vwo3 van het RLS die in juni 2021 examen DELF A2-niveau deden, ontvingen op 13 april het Diplôme d’Études de Langue Française (DELF). Daarnaast kregen ook twee vwo6-leerlingen het DELF-certificaat, één slaagde voor het B1-niveau en één voor het B2-niveau. DELF is een internationaal erkend certificaat voor beheersing van de Franse taal dat door het Franse ministerie van Onderwijs wordt afgegeven en aansluit bij het niveau van de leerlingen aan het eind van de derde klas. 
 
“Onze sectie Frans bood leerlingen uit klas 3 voor de derde keer aan om mee te doen aan DELF”, vertelt mw. C. Smits, docent Frans. “En de ervaringen zijn positief, van de 16 onderbouwleerlingen die meededen zijn er 14 geslaagd. Via onze RLS-Nextcursus ‘DELF bovenbouw’ begeleidden we de twee bovenbouwleerlingen die beiden voor hogere niveaus slaagden.” 

Gisteren ontvingen de leerlingen het certificaat, dat in Frankrijk is gemaakt en per diplomatieke koffer naar het Institut Français in Nederland is gestuurd van waaruit het Sassenheim bereikte. Afgelopen januari startte de sectie Frans met een vierde groep ‘DELF-leerlingen’, zij krijgen één keer per week een extra les Frans, in een kleine groep. 
“Daarbij besteden we, aan de hand van een lesboek, aandacht aan de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Tijdens de lessen laten we de stof zo praktisch mogelijk toepassen en bereiden we iedereen voor op het examen. We zijn trots op onze leerlingen die deze uitdaging aangaan én natuurlijk op onze geslaagden. En wie weet, misschien hebben die zin om komend schooljaar ‘DELF bovenbouw’ te gaan volgen. Dat bieden we dan aan als mogelijkheid in ons RLS-Flex onderwijsmodel”, besluit mw. Smits