Terug naar overzicht

Feestelijke uitreiking DELF-certificaten

22-06-2021
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Uitreiking van Delf: Diplôme d'études en langue française.

De tweede lichting ‘DELF-leerlingen’ uit havo3, vwo3 en tvwo3 van het RLS ontving op 22 juni het Diplôme d’Études de Langue Française (DELF). Dit is een internationaal erkend certificaat voor beheersing van de Franse taal dat door het Franse ministerie van Onderwijs wordt afgegeven en aansluit bij het niveau van de leerlingen aan het eind van de derde klas.

“Afgelopen november bood onze sectie Frans leerlingen uit klas 3 voor de tweede keer aan om mee te doen aan DELF”, vertelt mw. C. Smits, docent Frans. “En de ervaringen zijn positief, al de 18 kandidaten die zich ervoor aanmeldden, slaagden en wel met heel goede cijfers! Vandaag ontvingen ze het certificaat, dat in Frankrijk is gemaakt en per diplomatieke koffer naar het Institut Français in Nederland is gestuurd van waaruit het Sassenheim bereikte. Afgelopen januari startten we met een derde groep ‘DELF-leerlingen. Deze groep is zeker zo enthousiast, één keer per week volgen deze leerlingen een extra les Frans, in een kleine groep. Daarbij besteden we, aan de hand van een lesboek, aandacht aan de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Tijdens de lessen laten we de stof zo praktisch mogelijk toepassen en bereiden we iedereen voor op het examen. Het mondelinge examenonderdeel spreekvaardigheid is daarbij extra spannend voor hen omdat dat op een andere school moet worden afgelegd, bij voor hen onbekende docenten. Dat bleek geen probleem, we zijn trost op hen! En wie weet, misschien hebben de leerlingen zin om ‘DELF voor bovenbouw’ te gaan volgen, een van onze RLS-Nextcursussen”, besluit mw. Smits