Terug naar overzicht

Feestelijke uitreiking Junior tto Certificate

12-09-2023
Vorige week donderdag was het feest op het RLS. Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas van het tweetalig onderwijs succesvol afrondden, ontvingen hun Junior tto Certificate. Dit certificaat van het Nuffic (de landelijke organisatie van het tweetalig onderwijs) laat zien dat leerlingen afgelopen jaar zowel in de lessen als in andere activiteiten zijn gegroeid op het gebied van Engels, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast deden de leerlingen Cambridge examen en kregen de 54 leerlingen ook hun certificaat hiervoor. Het afsluiten van de onderbouw op het tto is altijd een bijzondere mijlpaal voor de leerlingen én hun ouders. Het was dit jaar een extra bijzondere uitreiking omdat ook de eerste groep tto-havoleerlingen de onderbouw afgerond heeft. 
  
Opzet van het TTO onderwijs  
In de onderbouw van de tweetalige afdeling (havo en vwo) krijgen de leerlingen het grootste deel van hun vakken in het Engels. Zo krijgen ze bijvoorbeeld history in plaats van geschiedenis en physical education in plaats van gym. De docenten en leerlingen spreken de hele les Engels en ook al het materiaal is in het Engels. Door deze opzet leren leerlingen niet alleen snel en goed Engels, maar ook dat de wereld veel groter is dan Nederland. De meeste tto-leerlingen vinden het zo leuk dat ze na de derde klas doorgaan met tto in de bovenbouw om hun Senior Certificate te halen en het extra examen IB English Language & Literature. We zijn trots dat we met ingang van dit jaar ook onze eerste tto-havo-bovenbouwgroep hebben.