Terug naar overzicht

Uitreiking Junior Certificates

14-09-2021
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Vorige week donderdag was het feest op het RLS. Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas v
Vorige week donderdag was het feest op het RLS. Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas van het tweetalig vwo op het RLS succesvol afrondden, ontvingen hun Junior TTO Certificate. Dit certificaat is afgegeven door het Nuffic (de landelijke organisatie die zich inzet voor internationaal onderwijs) en is het bewijs dat de leerlingen afgelopen jaar zowel in de lessen als in andere activiteiten hun internationale kijk op de wereld hebben ontwikkeld. Daarnaast deden de tvwo-3-leerlingen Cambridge examen en kregen de 51 leerlingen ook hun Cambridge Certificate. Hiermee laten ze zien hoe ze na drie jaar tweetalig vwo hun beheersing van de Engelse taal flink vergroot hebben. Het afsluiten van de onderbouw op het tto is altijd een bijzondere mijlpaal voor de leerlingen én hun ouders. 
 
Opzet van het TTO onderwijs 
“In de onderbouw van ons tweetalig havo en tweetalig vwo wordt ruim boven de minimumeis van het Nuffic in het Engels les gegeven”, legt mw. E. Berkhout, coördinator TTO, uit. “En dat is bij bijna alle vakken zo: English, History, Geography, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Art & Design, Physical Education, Science en Drama. In de lessen van deze vakken is Engels de  voertaal van docenten én van leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels en internationaal georiënteerd. Door deze opzet leren leerlingen niet alleen snel en goed Engels, maar leren zij ook dat de wereld veel groter is dan Nederland. Dat laatste krijgt overigens niet alleen bij TTO-onderwijs aandacht: internationalisering heeft een belangrijke plek in ons hele onderwijs. De  schoolslogan Open your future heeft ook dat aspect in zich. De meeste TTO-leerlingen zijn overigens zo enthousiast over het tweetalig onderwijs dat ze ook in de bovenbouw voor TTO kiezen. We leiden hen op voor het Senior TTO Certificate en voor het examen International Baccalaureate English Language & Literature. Afgelopen jaar slaagden opnieuw weer alle TTO-leerlingen hiervoor! De examens en certificaten die ze behalen tijdens hun tto-carrière kunnen leerlingen gebruiken bij het aanmelden voor vervolgopleidingen”, besluit de TTO-coördinator.