• Mentoren

Mentoren

Elke klas heeft een eigen mentor. Hij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en heeft ook regelmatig contact met hen. De mentor helpt bij problemen en houdt de schoolresultaten in de gaten. In het lesrooster is een wekelijks mentoruur opgenomen. De mentor helpt, soms samen met de decaan, ook bij het kiezen van de vervolgopleiding.

Alle mentoren en de jaarlaagcoördinator komen regelmatig bij elkaar om de zaken die in de betreffende jaarlaag spelen, te bespreken. Op het ouderportaal staat het mentorenoverzicht.