• Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Alle nieuwe leerlingen maken aan het begin van het schooljaar kennis met een van onze vertrouwenspersonen. Hij komt zich voorstellen in de klas. Hij is aanspreekpunt voor bijvoorbeeld pesten, psychische of fysieke mishandeling of intimidatie. 

Bij onze vertrouwenspersonen kun je terecht voor informatie, ondersteuning en eerste opvang. Ze kunnen  ook helpen bij doorverwijzing naar externe hulpverleningsinstanties of de landelijke klachtencommissie. 

Mevrouw W. Wallaart en meneer M. Algera
zijn bereikbaar via mail
w.wallaart@rijnlandslyceum-rls.nl
m.algera@rijnlandslyceum-rls.nl 
of via schoolnr 0252 243070.
Op school kun je hen vinden op kamer K 012.

Veilig Thuis geeft tips over wat je kunt doen als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Voor meer informatie of als je wilt dat de situatie wordt aangepakt: Veilig Thuis Hollands Midden.