Klachtencommissie

Voor (bijna) alle soorten klachten kun je terecht bij de schoolleiding, de mentoren en de jaarlaagcoördinatoren. Toch kan het voorkomen dat je met een bepaald probleem niet bij je mentor, jaarlaagcoördinator of de schoolleiding terecht kunt . Ook kunnen er redenen zijn dat je dit niet wilt.  We denken hierbij met name aan machtsmisbruik, zowel van de kant van de (mede)leerlingen als van de kant van docenten, medewerkers en schoolleiding. Dan kun je terecht bij onze eigen vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersoon.

Op het ouderportaal staat het klachtenreglement.
Iedereen die een klacht heeft (niet alleen over machtsmisbruik), kan terecht bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Informatie over de werkwijze en de brochure van deze geschillencommissie is te vinden via deze link.

Het bezwaar van klagen via de landelijke klachtencommissie is dat deze procedure nogal zwaar is en tijdrovend. Daarom hebben we gezocht naar een laagdrempelige tussenoplossing bij het Centrum Vertrouwenspersoon Plus