Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op het Rijnlands Lyceum Sassenheim? Vul dan het RLS aanmeldingsformulier in. U kunt het vanaf december downloaden bij 'lees meer' en het is ook op te vragen via info@rijnlandslyceum-rls.nl. Na ondertekening graag opsturen naar onze school. Daarnaast moet ook het formulier met advies van de basisschool, incl. de code, worden meegezonden. De code is nodig voor de inschrijving.

Beide formulieren dienen uiterlijk 15 maart in het bezit zijn van het RLS.

Wilt u meer weten over de brugklas en de onderwijsrichtingen die wij aanbieden, gebruik dan de links.

Voor het inschrijven van leerlingen van klas 2 en hoger moet een apart inschrijfformulier worden gebruikt. Dit is verkrijgbaar via info@rijnlandslyceum-rls.nl. Ook kan het hieronder worden gedownload.

Natuurlijk kunt u ook eerst even bij ons rondkijken op de Open Dag of op een informatieavond.