Ouderavonden

Per leerjaar worden ouderavonden en informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatiebijeenkomst. Ook maken de ouders en de mentor met elkaar kennis. Data staan in de jaaragenda, te vinden op de digitale omgeving voor ouders.

Nieuwe leerlingen:
- Open dag en informatieavonden
- Kennismakingsavond a.s. brugklasouders
- Intakegesprekken nieuwe leerlingen in andere leerjaren
- Ouderavond zij-instromers

Eerste leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden
- Driehoeksgesprek: leerling, ouder en mentor bespreken met elkaar over de situatie op school

Tweede leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden
- Driehoeksgesprek: leerling, ouder en mentor bespreken met elkaar over de situatie op school
- Voorlichting over alcoholgebruik.

Derde leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden.
- - Driehoeksgesprek: leerling, ouder en mentor bespreken met elkaar over de situatie op school en over sectorkeuze mavo en profielkeuze havo/vwo.

Vierde, vijfde en zesde leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden.
- Driehoeksgesprek: leerling, ouder en mentor bespreken met elkaar over de situatie op school

Voorafgaand aan een meerdaagse excursie of werkweek is er altijd een informatieavond voor de ouders van de betreffende leerlingen.