• Ouderavonden

Ouderavonden

Per leerjaar worden ouderavonden en informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatiebijeenkomst. Ook maken de ouders en de mentor met elkaar kennis. Data staan in de jaaragenda, te vinden op de digitale omgeving voor ouders.

Nieuwe leerlingen:
- Open dag en informatieavonden
- Kennismakingsavond a.s. brugklasouders
- Intakegesprekken nieuwe leerlingen in andere leerjaren
- Ouderavond zij-instromers

Eerste leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden
- Mentorgesprekken.

Tweede leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden
- Mentorgesprekken
- Voorlichting over alcoholgebruik.

Derde leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden.
- Mentorgesprekken:voorlichting over sectorkeuze mavo en profielkeuze havo/vwo.

Vierde, vijfde en zesde leerjaar:
- Informatieavond
- Docentenspreekavonden.
- Mentorgesprekken.

Voorafgaand aan een meerdaagse excursie of werkweek is er altijd een informatieavond voor de ouders van de betreffende leerlingen.