• Respect /anti-pestcoördinator

Respect /anti-pestcoördinator

Hoe gaan we met elkaar om? De belangrijkste regel is dat er in elke situatie respect dient te zijn voor elkaars opvattingen. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim vindt dat een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap recht heeft op een veilige omgeving. Een veilige omgeving is een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, ongeacht je uiterlijk, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, religie, gender of etniciteit. Deze veilige omgeving is noodzakelijk om goed samen te leven, om te leren van en met elkaar en om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars welzijn in en buiten de school.

Pesten tast deze veilige omgeving aan en heeft een zeer schadelijk effect op leerlingen die gepest worden. Ook heeft pesten een negatieve invloed op pesters en op de groep als geheel waarin pesten plaatsvindt. Het voorkomen en aanpakken van pestgedrag nemen wij daarom als school zeer serieus. Tegen pesten bestaat echter geen pasklare oplossing. Ook valt op dat digitaal pesten een sterk groeiende vorm van pesten is.

Diverse partijen spelen een rol op school bij het signaleren en de aanpak van  pesten: vakdocenten, onderwijzend ondersteunend personeel (OOP),  mentoren, de anti-pestcoordinator, jaarlaagcoördinatoren, schoolleiding en  interne en externe begeleiding. Deze partijen zien we terug in de vijfsporenaanpak op onze school. Deze vijf groepen worden daarbij actief betrokken bij de aanpak van pesten. Daarbij wordt de richtlijn ‘van een goed gesprek tot vertrek’ gevolgd. Uitleg van deze aanpak is te vinden in  het anti-pestprotocol 2020  (een link naar het nieuwe document volgt zodra dit gereed is). 

Het nieuwe anti-pestprotocol is een richtlijn voor personeel op school, leerlingen en ouders. Het is gemaakt door de anti-pestcoördinator van het RLS en een selectie van leerlingen.  Het biedt informatie over diverse (nieuwe) vormen van pesten en beschrijft daarnaast de stappen en maatregelen die genomen kunnen worden op onze school bij de aanpak van  pesten. Verder is er een leidraad toegevoegd in de bijlagen voor mentoren, leerlingen en ouder(s) / verzorger(s). Dit bevat extra informatie en handige links.

De mentor speelt vanaf de eerste kennismaking een belangrijke rol in het tot stand brengen van een veilig klassenklimaat. Het is de taak van de mentor ervoor te zorgen dat er een veilige groep ontstaat en dat de groepsdynamiek positief is. Van belang is dat de mentor structureel gedurende het hele schooljaar aandacht hieraan besteedt. Dit omdat pesten vrijwel altijd groepgerelateerd is. In een veilige groep komt pesten immers veel minder vaak voor dan in een onveilige groep. Elke mentor maakt concrete afspraken met zijn klas over afspraken en volgt deze afspraken. Ouders worden betrokken en geïnformeerd over deze afspraken. De mentor van een leerling is het eerste aanspreekpunt in geval van pesten. De anti-pestcoördinator ondersteunt de mentor en coördineert een aanpak om het pesten te stoppen. Daarnaast is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor ouders inzake aanhoudend pestgedrag. Ook de jaarlaagcoordinator is contactpersoon, naast de mentor. Het anti-pestprotocol beschrijft meer in detail de rol van de mentor, jaarlaagcoordinator en anti-pest coördinator. Er zijn op school diverse programma’s en activiteiten die gaan over het stoppen van pesten en die in het teken staan van wederzijds respect:

Voorbeelden van lesprogramma’s, leerlingclubs en activiteiten:

- Project WhatsHappy en / of Instagrap in de onderbouw.

- Voorstellingen Isocial: over veilig social mediagebruik in de onderbouw

- Lessen mediawijsheid in de onderbouw via de methode Digit.

- Anti-pestproject tijdens de Week Tegen Het Pesten door de onderbouw.

- Voorlichting door de GSA (Gender Sexuality Alliance) van onze school over identiteit en gender en het pesten van LHBTQIAP-jongeren aan onderbouw en bovenbouw.

- Het groots vieren van Paarse Vrijdag met focus op tolerantie, respect en het stoppen van pesten van iedereen die anders is of anders wordt gezien.

- Young Impact. Leerlingen uit de bovenbouw voeren acties uit die gaan over het tegengaan van pesten en respect centraal stellen.

Voor leerlingen: word je gepest? Praat erover en meld het op school (bij je mentor, jaarlaagcoordinator, anti-pestcoordinator of vertrouwenspersoon). Ook al er soms angst of schaam je je. De school kan heel veel doen om het pesten te stoppen. Natuurlijk mag je ook altijd contact opnemen als je je zorgen maakt over een ander.

Voor ouders: Praat erover met je kind en met ons, meld het ons. Tip van de leerlingen aan jullie: weet wat er speelt online. In het protocol staan ook veel andere tips en handige links voor ouders.