• Respect /anti-pestcoördinator

Respect /anti-pestcoördinator

Hoe gaan we met elkaar om? De belangrijkste regel is dat er in elke situatie respect dient te zijn voor elkaars opvattingen. De school moet voor iedereen een prettige werkplek zijn waar men zich veilig voelt. Extra aandacht hiervoor is er in lessen in het kader van anti-pesten en de respectles.

Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers samen elke dag een gebouw ‘bewoont’, dan moet je afspraken maken over de huisregels. Respect is daarbij het belangrijkste, behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Alle brugklassen werken aan een anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator is hiervoor aanspreekpunt. De brugklassen kijkenin het kader van dit programma naar een toneelvoorstelling waarbij grapjes en plagerijtjes veranderen in structureel en keihard treiteren en intimideren. Zo word je aan het denken gezet. Hierna volgt een klassengesprek. Het RLS heeft een anti-pestprotocol.

Een ander brugklasproject is iSocial waarbij leerlingen mediawijs worden gemaakt. In een interactieve les wordt stil gestaan bij het feit, dat je veel van jezelf prijsgeeft via social media. Ook wordt er gepraat over cyberpesten, privacy bewaken en grenzen stellen.

De tweede klassen kijken naar een voorstelling over respect. Situaties worden nagespeeld en besproken.

Op Paarse Vrijdag is er aandacht in de hele school voor respectvol met elkaar omgaan. Iedereen op het RLS mag zichzelf zijn, of je homo, hetero, lesbo of bi bent. In de mentorles worden post-its geschreven waarop de leerlingen de zin 'Respect is voor mij...' afmaken.  Deze worden in de school opgehangen.
  
Wil je over respect of pesten praten, dan kun je terecht bij je mentor of de vertrouwenspersonen.