• Financiën

Financiën

Op het Rijnlands Lyceum bestaan verschillende soorten ouderbijdragen:
  • Vrijwillige ouderbijdrage;
  • Verplichte bijdrage TTO, leerlijnen Sport en Expressie;
  • Verplichte bijdrage voor kosten van bijvoorbeeld reizen en werkweken.
Een ouderbijdrage, vrijwillig of verplicht, mag nooit leiden tot uitsluiting, vindt het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Uitsluiting om financiële redenen van ons tweetalig onderwijs wil de school dan ook voorkomen.
Meer informatie staat in het document Financiering tvwo.

Vrijwillige ouderbijdrage
De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om extra faciliteiten te bieden die niet in de bekostiging door het Ministerie van OCW zijn opgenomen, zoals extra leermiddelen, excursies, culturele activiteiten, lessen leerlingbegeleiding in klas 1 en 2 en leerlingvereniging. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de financiële commissie van de ouderraad. 

Verplichte bijdrage TTO, leerlijnen Sport en Expressie
Dit betreft onderwijs dat naast het reguliere programma wordt aangeboden Hiervoor wordt een aparte begroting gemaakt. De bijdragen staan vermeld in de brochure over ouderbijdrage.

Verplichte overige kosten
Aan werkweken (Engelandreis klas 4 van mavo; internationale stedenreizen klas 4 havo en vwo), internationale uitwisselingen, reis klas 2 tto,  introductiedag klas 5 vwo en de huur van de locker moeten ouders meebetalen . Indien leerlingen  aan  MUN  (Model United Nations) deelnemen, dan geldt hiervoor ook een verplichte bijdrage.
Een kostenindicatie staat in de Schoolgids (Financiën).

Regelingen
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen omdat deze hun draagkracht te boven gaat, kunnen een beroep doen op het schoolfonds. Een verzoek hiertoe kan bij de rector worden ingediend. Uiteraard is privacy gewaarborgd.