Organisatie

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een algemeen bijzondere school voor vwo, tweetalig vwo, havo, tweetalig havo en mavo. We maken deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Onze school kenmerkt zich door een prettige open sfeer. Het behalen van een diploma dat bij de leerling past, is heel belangrijk. Maar ook het plezier dat we met elkaar hebben in en buiten de school. 

De rector en de conrectoren vormen de schooldirectie. De dagelijkse organisatie van het onderwijs en de leerlingbegeleiding is ondergebracht bij de jaarlaagcoördinatoren.

De schooldirectie bestaat uit:

Mevrouw mr. A. Verkade, rector;
Mevrouw drs. I. Raadgeep, conrector bovenbouw havo-vwo;
Mevrouw drs. F. van Maren, conrector mavo;
De heer W. N. Visser, conrector onderbouw.
Mevrouw I. Tacken, conrector bedrijfsvoering a.i.

Het team van jaarlaagcoördinatoren:

De heer B.Persoon, klas 1;
Mevouw drs. S. M. H. T. Offermans, klas 2 (m.u.v. 2m*);
De heer drs. R. Kagie, klas 3 (m.u.v. m3*);
De heer R. de Bruin,  bovenbouw havo;
De heer J. Visbeen, bovenbouw vwo

 *  Het team van de mavo-mentoren (m2, m3 en m4) wordt aangestuurd door de conrector mavo, mevrouw drs. F. van Maren

Alle klassen hebben een mentor. Hij houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten, helpt bij problemen en onderhoudt de contacten met ouders. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Een overzicht staat achterin de schoolgids en op het webportaal ouders.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim maakt deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. De bestuurder van de sichting is de heer drs. A. Kastelein MBA.