• Tweetalig onderwijs: HAVO en VWO
  • Tweetalig onderwijs: HAVO en VWO

Tweetalig onderwijs: HAVO en VWO

Het tweetalig onderwijs is een leerroute waarbij je je taalbeheersing Engels vergroot en je je breed internationaal oriënteert. Op vwo-niveau al jaren mogelijk op het RLS, op havo-niveau vanaf schooljaar 2020-2021. Veel vakken worden in het Engels gegeven. Je bereikt een near-native niveau van het Engels en maakt op diverse manieren kennis met Europese Internationale Oriëntatie (EIO). Dit internationaliseringsprogramma komt tot uiting in speciale (meerdaagse) excursies en diverse projecten.

Tweetalig havo onderbouw
In de onderbouw wordt een aantal vakken in het Engels gegeven. Maar tweetalig onderwijs gaat over meer dan Engels alleen. Het gaat over het ontwikkelen van een internationale kijk op de wereld. Het gaat over je verdiepen in andere culturen, gewoonten en mensen; over je verplaatsen in een ander en leren hoe je het beste met die ander omgaat. Je werkt aan vakoverstijgende (meerdere vakken doen mee) internationale projecten, gaat op reis en hebt een uitwisseling met een andere school. Je leert hoe je een mooie speech schrijft én houdt in het Engels bij de Junior Speaking Contest. Van deze en alle andere activiteiten die je in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie onderneemt, leg je een digitale map aan (portfolio) waarin alles komt te staan wat je hebt gedaan.
Na drie jaar rond je de Onderbouw van het tweetalige onderwijs af met een junior certificate, een internationaal erkend diploma

Tweetalig vwo onderbouw

In de onderbouw wordt ruim boven de minimumeis van het  Nuffic in het Engels les gegeven. De vakken die in het Engels worden gegeven zijn; English, History, Geography, Mathematics, Chemistry, Science, Biology, Economics, Art & Design, Physical Education en Drama.

Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook in het Engels. Verder krijg je extra Engels van een (near-) native speaker. Je gaat in het kader van EIO op excursie naar Wallonië (klas 1), naar een land uit de Euregio (klas 2) en naar Ieper en  Brussel (klas 3). Ook ga je op reis naar Engeland en neem je deel aan een ‘Europadag’.

In de onderbouw werk je toe naar het behalen van het TTO Junior Certificate, uitgegeven door het Nuffic.

Tweetalig vwo bovenbouw
Naast het reguliere vwo-programma werk je aan verdere ontwikkeling van het Engels en aan EIO door middel van de vakken English, Social Studies, Humanities, Culture & Art (CKV) en het profielwerkstuk. Ook neem je deel aan diverse internationaliseringactiviteiten zoals uitwisselingen (o.a. Italië en Finland), internationale stages en studiebezoeken. Deelname aan deze activiteiten is een essentieel en dus verplicht onderdeel van het tweetalig vwo-onderwijsprogramma. Sinds 2012 nemen leerlingen ook deel aan MUN (Model United Nations), waarin onderdelen van de Verenigde Naties worden nagebootst met Engels als voertaal. In de bovenbouw werk je toe naar het behalen van het TTO Senior Certificate, uitgegeven door het Nuffic.

Meer informatie staat in de Schoolgids; lesurentabellen en de vakken van de profielen zijn achterin de Schoolgids opgenomen.