• Tweetalig VWO
  • Tweetalig VWO

Tweetalig VWO

Het tweetalig vwo is een leerroute waarbij je je taalbeheersing Engels vergroot en je je breed internationaal oriënteert. Veel vakken worden in het Engels gegeven. Je bereikt een near-native niveau van het Engels en maakt op diverse manieren kennis met Europese Internationale Oriëntatie (EIO). Dit internationaliseringsprogramma komt tot uiting in speciale (meerdaagse) excursies en diverse projecten.

Tweetalig vwo onderbouw
In de onderbouw wordt ruim boven de minimumeis van het  Europees Platform in het Engels les gegeven. De vakken die in het Engels worden gegeven zijn; English, History, Geography, Mathematics, Chemistry, Science, Biology, Economics, Art & Design, Physical Education en Drama.

Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook in het Engels. Verder krijg je extra Engels van een (near-) native speaker. Je gaat in het kader van EIO op excursie naar Xanten/Ooijpolder, Ieper en  Brussel. Ook ga je op reis naar Engeland en neem je deel aan een ‘Europadag’.

In de onderbouw werk je toe naar het behalen van het TTO Junior Certificate, uitgegeven door het Europees Platform

Tweetalig vwo bovenbouw
Naast het reguliere vwo-programma werk je aan verdere ontwikkeling van het Engels en aan EIO door middel van de vakken English, Social Studies, Global Studies, Theory of Knowledge, Culture & Art (CKV) en het profielwerkstuk. Ook neem je deel aan diverse internationaliseringactiviteiten zoals uitwisselingen (o.a. Italië en Finland), internationale stages en studiebezoeken. Deelname aan deze activiteiten is een essentieel en dus verplicht onderdeel van het tweetalig vwo-onderwijsprogramma. Sinds 2012 nemen leerlingen ook deel aan MUN (Model United Nations), waarin onderdelen van de Verenigde Naties worden nagebootst met Engels als voertaal. In de bovenbouw werk je toe naar het behalen van het TTO Senior Certificate, uitgegeven door het Europees Platform.

Meer informatie staat in de Schoolgids; lesurentabellen en de vakken van de profielen zijn achterin de Schoolgids opgenomen.