• Havo

Havo

De havo duurt 5 jaar en bereidt voor op een mbo- of hbo-opleiding. Doorstromen op het RLS naar het vwo behoort ook tot de mogelijkheden. Havo op het RLS kenmerkt zich door een stevig mentoraat. Er wordt veel aandacht aan internationalisering besteed. Indien mogelijk is er een uitwisseling met scholen in het buitenland. Ook bezoeken de leerlingen Parijs en Lille, Londen of Berlijn.

Havo/vwo 2
In dit jaar wordt de keuze gemaakt voor de vervolgklas havo 3 of vwo 3. De mentor begeleidt de leerlingen, de ouders worden hierbij betrokken.

Havo 3 en 4
De profielkeuze verloopt op het RLS stapsgewijs: aan het eind van havo 3 wordt gekozen voor de natuurstroom of de maatschappijstroom. Pas in havo 4 vindt de definitieve profielkeuze plaats uit de profielen cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek, natuur & gezondheid. De mentor speelt bij deze keuze een belangrijke rol. Er worden lessen loopbaanoriëntatie gevolgd en bedrijven uit de chemisch-technische sector geven een gastles.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt met clustergroepen gewerkt, de leerlingen zitten niet meer in een vaste klas. Leerlingen nemen deel aan een projectweek en gaan een week op reis naar Parijs, Londen of Berlijn. 

Meer informatie staat in de Schoolgids, lesurentabellen en de vakken van de profielen zijn achterin de Schoolgids opgenomen.