• Mavo (Vmbo TL)

Mavo (Vmbo TL)

Onze mavo kenmerkt zich door helderheid, vriendelijkheid en duidelijke regels. De lijnen zijn kort en we leggen snel contact met ouders. Hierdoor doorlopen onze leerlingen vrijwel zonder vertraging de mavo. De slaagpercentages zijn al jaren heel hoog. Bijna 30% van onze leerlingen kiest na de mavo voor onze havo.
De aanpak van loopbaanoriëntatie heeft bij ons een hoog niveau. De decaan, mentoren en conrector werken samen met de leerlingen aan een dossier dat voorbereidt op vervolgonderwijs.

Mavo 2
Aan het begin van mavo2 is een startactiviteit met als doel versteviging van de groepsband en kennismaking met de mentor. In het najaar besteden we aandacht aan social media om de leerlingen veilig met social media om te leren gaan. Jaarlijks wordt een voorstelling bekeken over dit onderwerp, in of buiten school. Vanaf februari start de voorbereiding op de vakeuze voor mavo3.
Ook gaan we met de leerlingen van mavo2 ons oriënteren op studie en beroep zodat de keuze voor de vakken zo zorgvuldig mogelijk gemaakt wordt.

Mavo 3
Aan het begin van het jaar worden introductiedagen georganiseerd. De leerlingen werken op deze dagen aan kunstopdrachten, zij sporten en brengen een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Die introdagen organiseren we om ervoor te zorgen dat de leerlingen en mentoren snel en goed elkaar leren kennen. In het najaar organiseren zij zelf hun snuffel(werk)stage met als doel te ontdekken welk beroep mogelijk bij hen past. Eind mavo 3 kiezen zij hun definitieve vakken waarmee ze hun examen ingaan. Ook gaan ze in het kader van het keuzetraject op bezoek bij het ROC Leiden.
Cultuur ontbreekt vanzelfsprekend niet. De leerlingen volgen een hele dag theaterworkshops..
Mavo3 is een druk en gezellig jaar, zo worden onderdelen van het examen al afgesloten zoals een praktische opdracht, opdrachten voor kunstvakken en maatschappijleer.
In januari werken alle leerlingen toe naar deelname aan het Taaldorp op ons leerplein. Daar brengen zij hun spreekvaardigheid in praktijk bij de 'bakker', het 'politiebureau' en de 'receptie van de camping' . Daar laten ze zien wat ze geleerd hebben.

Mavo 4
Dit jaar staat in het teken van het examen. De leerlingen doen examen in één van de vier sectoren. Tijdens drie toetsweken werken ze aan het schoolexamen waarna in mei in de sporthal het centraal examen afgelegd wordt. Dit is bijna altijd succesvol, afgelopen jaar slaagde 94%.
Bij loopbaanoriëntatie gaan leerlingen de school uit om mbo-opleidingen van hun keuze te bezoeken.
Om elkaar te leren kennen en als als slot van het project internationalisering gaat mavo4 naar Zuid-Engeland. De leerlingen logeren bij gastgezinnen want spreekvaardigheid is één van de reisdoelen. Op het programma staan bezoekjes aan Bath, Bristol en Brighton. We bezoeken o.a. grotten, volgen een workshop rugby en doen een streetartwandeling.

Meer informatie staat in de brochure MAVO en in de Schoolgids. De lesurentabel is achterin de Schoolgids opgenomen.