• Kwaliteit

Kwaliteit


Hoe meten we onze kwaliteit? Dit gebeurt regelmatig op verschillende manieren en op allerlei gebieden.  Zo wordt er jaarlijks een analyse gemaakt van de examenresulaten. Daarnaast worden enquêtes gehouden onder leerlingen over docenten en andere schoolzaken. Ook wordt jaarlijks de tevredenheidsenquête onder alle ouders gehouden. Dat gebeurt in ‘Kwaliteitscholen’ zodat vergelijking mogelijk is met andere scholen. De kwaliteit van het tto-onderwijs wordt geborgd door de accreditatie door het Nuffic.

In januari 2016 ontving het RLS het predicaat Excellente School, voor alle opleidingen.