• Kwaliteit
  • Kwaliteit

Kwaliteit

In januari 2016 ontving het RLS het predicaat Excellente School, voor alle opleidingen. Het predicaat is de erkenning van onze inspanningen om onze leerlingen te laten uitblinken. 

Hoe meten we onze kwaliteit? Dit gebeurt regelmatig op verschillende manieren en op allerlei gebieden.  Zo wordt er jaarlijks een analyse gemaakt van de examenresulaten. Daarnaast worden enquêtes gehouden onder leerlingen over docenten en andere schoolzaken. Ook wordt jaarlijks de tevredenheidsenquête onder alle ouders gehouden. Dat gebeurt in ‘Kwaliteitscholen’ zodat vergelijking mogelijk is met andere scholen. De kwaliteit van het tto-onderwijs wordt geborgd door de accreditatie door het Europees Platform.

Heel veel leerlingen slagen op onze school. Dit zijn de slaagpercentages van de laatste jaren:

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
mavo 92% 98% 97% 98,5% 96% 99%
havo 84% 88% 94% 96% 96% 93%
vwo 83% 82% 89% 95% 94% 97%

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim scoort niet alleen ver bovengemiddeld het landelijk niveau, maar is met de cijfers 9, 9 en een 8 de beste school voor mavo, havo en vwo (en tweetalig vwo) in de regio. (bron: Onderwijsinspectie). Meer informatie: