• VWO
  • VWO

VWO

Vwo duurt 6 jaar en bereidt voor op wetenschappelijk onderwijs. Ons vwo kenmerkt zich door talentontwikkeling. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Leerlingen uit de bovenbouw nemen deel aan uitwisselingen met Denemarken, Finland, Zweden, Roemenië, Litouwen of Griekenland.

Vwo onderbouw
Na de brugklas havo/vwo kan de leerling bevorderd worden naar brugklas 2 havo/vwo of naar vwo 2.
Dit gebeurt aan de hand van cijfers, ook wordt daarbij  naar de werkhouding gekeken.
Aan het eind van de derde klas wordt de keuze tussen de natuurstroom en de maatschappijstroom gemaakt. Ouders worden op een informatieavond geïnformeerd over de mogelijkheden.

Vwo bovenbouw
De profielkeuze verloopt bij het RLS stapsgewijs. Pas in vwo 4 vindt de definitieve profielkeuze plaats. De profielen zijn: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek, natuur & gezondheid. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol. De leerlingen volgen lessen loopbaanoriëntatie en iedere maand geeft een wetenschapper college over het onderwerp waar hij/zij zich op de universiteit mee bezig houdt.

Lesurentabellen en profielvakken zijn opgenomen achterin de Schoolgids.