• Aandacht voor bèta's
  • Aandacht voor bèta's

Aandacht voor bèta's

De tweede verdieping van het schoolgebouw is in 2014 geheel gerenoveerd om te voldoen aan de eisen voor modern bètaonderwijs. De brugklassers en de tweede klassers van alle niveaus volgen er het vak science en de hogere klassen volgen hier de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. 

Science is het vak in de onderbouw waarin de ‘oude' vakken natuurkunde, biologie en scheikunde zijn samengesmolten. Doel van het vak is om enthousiasme voor wetenschap en techniek te stimuleren waardoor meer leerlingen een NG- of NT- profiel gaan kiezen. In de bètavleugel kunnen leerlingen zelfstandig hun praktische vaardigheden uitbouwen. De mogelijkheid om ook in kleine groepjes (buiten klassenverband)practica uit te voeren stimuleert de creativiteit. Leerlingen van verschillende jaarlagen en niveaus ontmoeten elkaar. Dit alles vindt plaats in een uitdagende, inspirerende en lichte omgeving voorzien van de modernste middelen.