• Wat is jouw talent?

Wat is jouw talent?

Vanaf de brugklas is er aandacht voor talentontwikkeling. Wij laten leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken en gebruiken daarbij, natuurlijk, de laptop. Om recht te doen aan de verschillen volgen we systematisch de leervorderingen van onze leerlingen en sturen, indien nodig, bij zodat maatwerk geboden kan worden.  

Om recht te doen aan de verschillen volgen we systematisch de leervorderingen van onze leerlingen en sturen, indien nodig, bij zodat maatwerk geboden kan worden.  

Voor leerlingen die meer kunnen en willen, worden masterclasses gegeven. Dat zijn korte lessenseries voor leerlingen van zowel de onder- als bovenbouw. De lessenseries gaan over onderwerpen die niet in het lesprogramma aan bod komen of waar marginaal aandacht aan wordt besteed. Eigen docenten, specialisten die we al in huis hebben, worden hiertoe uitgenodigd maar ook gastsprekers 'van buiten' worden benaderd. Voorbeelden van vorige jaren zijn ' Franse filosofie', 'Slag aan de Somme' n.a.v. herdenking 100 jaar WO I, 'Prentkunst in de Gouden Eeuw'; prof. Menno Schilthuizen gaf een lezing over 'Evolutie in de stad'. 

Aan bovenbouwleerlingen havo en vwo worden cursussen aangeboden buiten het reguliere programma. Binnen 'RLS-Next' worden verdiepende of verbredende lessenreeksen gegeven die leiden tot een certificaat of diploma. Voorbeelden hiervan zijn Taalcertificaten Goethe en DELF, Literair Laboratorium, Debatteam, Psychologie, First Aid, Theater, Schoolband en Rapid Prototyping.

Getalenteerde leerlingen uit havo4, vwo5 en vwo6 kunnen meedoen aan externe programma’s zoals PRÉ HBO, Pre-University, Pre-Classes in Leiden en TU Delft Pre-University Programme. TTO-leerlingen kunnen zich inschrijven voor speaking contests (zou ik weglaten; is maar een klein onderdeel van het hele programma TTO).