• Wat is jouw talent?

Wat is jouw talent?

Vanaf de brugklas is er aandacht voor talentontwikkeling. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door te differentiëren: versnellen en vertragen in de lesstof. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van digitale omgevingen.

Om recht te doen aan de verschillen volgen we systematisch de leervorderingen van onze leerlingen en sturen, indien nodig, bij zodat maatwerk geboden kan worden.  

Voor leerlingen die meer kunnen en willen, worden masterclassen gegeven. Dat zijn korte lessenseries voor leerlingen van zowel de onder- als bovenbouw. De lessenseries gaan over onderwerpen die niet in het lesprogramma aan bod komen of waar marginaal aandacht aan wordt besteed. Eigen docenten, specialisten die we al in huis hebben, worden hiertoe uitgenodigd maar ook gastsprekers 'van buiten' worden benaderd. Voorbeelden uit het schooljaar 2015-2016 zijn de masterclass China, De Slag om de Grebbeberg, Franse wetenschapsfilosofie en sterrenkunde. 

Getalenteerde leerlingen uit vwo5 en vwo6 kunnen meedoen aan externe programma’s zoals Pre-University, Lapp-Top en Junior Delft. Tto-leerlingen kunnen zich inschrijven voor speaking contests.