Ziekmelden

Wat te doen als uw kind ziek is? U belt 's morgens naar school en laat weten dat uw kind ziek is. Dat kan op twee manieren:
-Via het algemene nummer 0252 243070, waarbij u in het keuzemenu de optie 'ziekmelding' kiest.
-Via het speciale nummer voor ziekmelding van leerlingen: 0252-243075 of 243076.

Is uw kind langer dan één dag ziek, dan moet u iedere ziektedag de school 's morgens op bovenstaand nummer bellen. Als uw kind weer beter is, geeft u even een briefje mee waarin wordt vermeld welke dagen uw kind ziek is geweest.

Een briefje is ook noodzakelijk, als uw zoon of dochter onder lestijd naar de huisarts, tandarts of orthodontist moet. Vriendelijk verzoek om dit (indien mogelijk) vooraf te melden met een briefje (in de gele bus, bij de rode balie). Het formulier vindt u op het webportaal ouders.

Moet uw kind onverwacht verzuimen? Dan kunt u dit op de dag zelf telefonisch laten weten via de ziekmeldlijn. Met name voor de 'eerste uren' is dit belangrijk. Het voorkomt een zoektocht naar uw kind.

informatie over verlofaanvragen om andere redenen staat op het webportaal ouders.