• Internationalisering

Internationalisering

De leerling die het RLS verlaat, heeft behalve een diploma ook het besef dat hij/zij niet alleen Nederlander is, maar ook Europeaan en wereldburger. Hij is in staat de verhoudingen binnen Europa en in de wereld beter te begrijpen en kritisch te volgen.

In dat kader vinden binnen het curriculum educatieve studiereizen, virtuele projecten met partnerscholen en uitwisselingen plaats, zodat leerlingen andere culturen en gewoonten kunnen ervaren.

Op het RLS is internationalisering op alle afdelingen (tweetalig vwo, vwohavo en mavo) geïmplementeerd. Internationalisering is een speerpunt van het RLS-beleid. Leerlingen leren Europees en internationaal te denken. In de brugklas mavo/havo wordt met drie projecten invulling gegeven aan Europese en internationale oriëntatie (EIO). In de onderbouw wordt gewerkt aan het Europadossier.

Waar mogelijk wordt over de landsgrenzen gekeken. Het is de bedoeling dat alle leerlingen minimaal één keer naar het buitenland gaan. Daarnaast hebben zij via social media contact met scholieren in het buitenland. 

De reizen en uitwisselingen op een rijtje:

Klas 1 tto Xanten
Klas 2 tto Royal Turnbridge
Klas 3 tto         Ieper en Brussel
Klas 4 mavo Zuid Engeland en Londen
Klas 4 havo     Parijs, Londen, Berlijn, Ardennen
Klas 4 vwo Mannheim en Recke in Duitsland
Oradea in Roemenië
San Dona di Piave in Italië
        Seinajoki in Finland
Umea in Zweden