• Internationalisering
  • Internationalisering

Internationalisering

Alle leerlingen die het RLS verlaten, hebben naast een diploma ook het besef dat de wereld groter is dan hun directe leefomgeving. In het onderwijsprogramma wordt daarom aandacht besteed aan wereldburgerschap en internationalisering. Bij ons op school krijgt iedere leerling de kans de wereld echt te ontdekken!

In het kader van internationalisering vinden binnen het curriculum educatieve studiereizen, virtuele projecten met partnerscholen en uitwisselingen plaats. Elke leerling gaat tijdens zijn schoolcarrière één keer naar het buitenland om ook echt over de grens te kijken.

Op het RLS is wereldburgerschap en internationalisering op alle afdelingen (tweetalig vwo, vwo, tweetalig havo, havo en mavo) ingepast in het onderwijs. Het is een van de speerpunten van het Rijnlands om leerlingen voor te bereiden op de veranderende wereld, waarin samenwerken om problemen op te lossen steeds belangrijker wordt.


Naast de inpassing in het onderwijs hebben alle leerlingen de mogelijkheid om een reis te maken naar het buitenland om kennis op te doen van andere talen en culturen. De 4e klassen mavo, havo en vwo gaan op reis naar het buitenland. In andere leerjaren zijn er studiereizen of burgerschapsprojecten die leerlingen voorbereiden op een steeds groter wordende wereld.