• Internationalisering
  • Internationalisering

Internationalisering

De leerling die het RLS verlaat, heeft behalve een diploma ook het besef dat hij/zij niet alleen Nederlander is, maar ook Europeaan en wereldburger. Hij is in staat de verhoudingen binnen Europa en in de wereld beter te begrijpen en kritisch te volgen.

In dat kader vinden binnen het curriculum educatieve studiereizen, virtuele projecten met partnerscholen en uitwisselingen plaats, zodat leerlingen andere culturen en gewoonten kunnen ervaren.

Op het RLS is internationalisering op alle afdelingen (tweetalig vwo, vwohavo en mavo) geïmplementeerd. Internationalisering is een speerpunt van het RLS-beleid. Leerlingen leren Europees en internationaal te denken. In de brugklas mavo/havo wordt met drie projecten invulling gegeven aan Europese en internationale oriëntatie (EIO). In de onderbouw wordt gewerkt aan het Europadossier.

Waar mogelijk wordt over de landsgrenzen gekeken. Het is de bedoeling dat alle leerlingen minimaal één keer naar het buitenland gaan. Daarnaast hebben zij via social media contact met scholieren in het buitenland. 

De reizen en uitwisselingen op een rijtje:

Klas 1 tto     Xanten
Klas 2 tto Royal Turnbridge
Klas 3 tto        Ieper en Brugge
Klas 4 mavo Zuid Engeland (Brighton, Eastbourne) of Londen
Klas havo     Parijs en Lille, Londen, Berlijn of Toscane
Klas 4 vwo Uitwisseling met Denemarken, Roemeni"e, Litouwen, Finland of Griekenland