• Huiswerk en bijles

Huiswerk en bijles

Vallen de resultaten tegen, dan kunnen verschillende vormen van begeleiding vanuit school worden overwogen.  Aan leerlingen van klas 1 en 2 geven vakdocenten steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde. In de eerste periode van het schooljaar gebeurt dit ook voor klas 3, steunles wiskunde wordt niet aangeboden.

Het RLS heeft een bijlessysteem waarbij leerlingen (uit de klassen 4, 5 en 6) in diverse vakken bijles geven aan leerlingen van onze school. De namen van leerlingen die bijles willen geven, staan op de digitale omgeving voor ouders en voor leerlingen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 10 euro per uur.

Leerlingen kunnen terecht bij huiswerkbegeleidings-,  bijles- en exameninstituut LYCEO. Dit is een zelfstandige organisatie die gebruik maakt van schoollokalen, begeleiding vindt op school plaats. Contactpersoon bij RLS voor Lyceo is Ivo Yanover, bereikbaar op 0630707835 . In de bijlage van de Schoolgids en op de website van Lyceo staat meer informatie over dit huiswerkinstituut. Tarieven zijn bij de coordinator Ivo Yanover op te vragen.