• Huiswerk en bijles

Huiswerk en bijles

Vallen de resultaten tegen, dan kunnen verschillende vormen van begeleiding vanuit school worden overwogen.  Aan leerlingen van klas 1 en 2 geven vakdocenten steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde. In de eerste periode van het schooljaar gebeurt dit ook voor klas 3, steunles wiskunde wordt niet aangeboden.

Het RLS heeft een bijlessysteem waarbij leerlingen (uit de klassen 4, 5 en 6) in diverse vakken bijles geven aan leerlingen van onze school. De namen van leerlingen die bijles willen geven, staan op de digitale omgeving voor ouders en voor leerlingen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Leerlingen kunnen terecht bij huiswerkbegeleidings-,  bijles- en exameninstituut LYCEO. Dit is een zelfstandige organisatie die gebruik maakt van schoollokalen, begeleiding vindt op school plaats. Lyceo is bereikbaar via info@lyceo.nl. In de bijlage van de Schoolgids en op de website van Lyceo staat meer informatie over dit huiswerkinstituut, zoals de tarieven.