• Faalangst

Faalangst

Voor alle leerlingen uit klas 1 en voor alle eindexamenleerlingen wordt de training 'Omgaan met faalangst' aangeboden door mevrouw N. van Baar (n.vanbaar@rijnlandslyceum-rls.nl). De aanmelding hiervoor loopt via de mentor van de leerling.