Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit twee dyslexiecoaches, twee vertrouwenspersonen, een faalangsttrainer, gedragsspecialist mw. C. Oostwal en de zorgcoördinator.
Zorgcoördinator mevrouw A. Weevers ondersteunt docenten en mentoren op school. Het kan daarbij gaan om problemen thuis maar ook om problemen op school. Zij zorgt ervoor dat juiste hulp wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld Jeugd- en Gezinsteams (JGZ), bureau Leerplicht of de GGD. Zij is bereikbaar op a.weevers@rijnlandslyceum-rls.nl.
Ons Dyslexiebeleidsplan kan hieronder worden gedownload.
 Het Zorgplan staat op het webportaal ouders.