• Excellente School
  • Excellente School

Excellente School

Op 18 januari 2016 ontving het RLS het predicaat Excellente School, voor alle opleidingen. Het predicaat is de erkenning van onze inspanningen om onze leerlingen te laten uitblinken. Onze kracht is onder meer het omgaan met verschillen, zowel op onze mavo, havo, vwo als op het tweetalig vwo. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet het als een uitdaging om het onderwijs steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen. Het predicaat is een bevestiging van de waarde van de schoolvisie ‘iedere leerling uit te dagen en onderwijs te bieden op zijn/haar eigen niveau’.