Nieuwsbrief (voorheen Corso), blad voor ouders en leerlingen

Drie maal per jaar komt de Nieuwbrief uit, dit is het informatiebulletin voor ouders en leerlingen.
Het bevat een vooruitblik op de komende periode en een terugblik op de afgelopen periode.
Nummer 1 : in de 1e week van het schooljaar (sept 2020): beschermd beschikbaar (bijv. voor ouders via ouderportaal)
Nummer 2: week voor periode 2 (november 2020)
Nummer 3 : week voor periode 3 (januari 2021)
Nummer 4 : week voor periode 4 (april 2021)