Nieuws

MAART

Wij zijn geschokt en intens verdrietig dat Aileen uit m3 door een noodlottig ongeval op 22 februari om het leven is gekomen.
Aileen was een kleurrijk, lief en creatief meisje, zo hebben we haar mogen kennen. Onze gedachten gaan uit naar haar ouders, zusjes en broertje, vriendinnen en al haar klasgenoten die dit onbeschrijfelijke verlies een plek moeten gaan geven. We wensen hen kracht en troost toe.
Woensdag 24 februari kwamen klasgenoten, vriendinnen en de mavostaf op school bij elkaar, bij deze herdenking was ook familie aanwezig. Een verdrietig moment, maar ook goed om zo bij elkaar te kunnen zijn. Klasgenoten en docenten woonden de kerkdienst afgelopen dinsdag via de livestream mee.


SEPTEMBER


Feestelijke uitreiking Junior Certificates 

 Alle leerlingen die vorig schooljaar de derde klas van ons tweetalig vwo succesvol afrondden, ontvingen vorige week hun Junior TTO Certificate. Dit certificaat is afgegeven door het Nuffic, de landelijke organisatie die zich inzet voor internationaal onderwijs. De uitreiking is altijd een feestelijk moment, dit jaar gebeurde dat vanwege coronamaatregelen in groepen in de ruime aula zodat directe familie er toch bij kon zijn.
Daarnaast hebben alle tvwo-3-leerlingen ook examen gedaan op hoog Cambridge Engels niveau. Alle 75 leerlingen slaagden hiervoor, een prestatie zeker gezien de alternatieve vorm van online voorbereiding. Dit is het bewijs dat leerlingen na drie jaar tweetalig vwo hun kennis van de Engelse taal flink vergroot hebben.

 

Opzet van het TTO onderwijs

“In de onderbouw van ons tweetalig havo en tweetalig vwo wordt ruim boven de minimumeis van het Nuffic in het Engels les gegeven”, legt Harm-Jan Langelaar, coördinator TTO, uit. “En dat is bij bijna alle vakken zo. De vakken dragen ook hun Engelse naam: English, History, Geography, Mathematics, Economics, Art & Design, Physical Education, Science en Drama. In de lessen van deze vakken is Engels de voertaal van docenten én van leerlingen. Boeken, werkstukken en toetsen zijn ook volledig in het Engels en internationaal georiënteerd. Door deze opzet leren leerlingen niet alleen snel en goed Engels, maar leren zij ook dat de wereld veel groter is dan Nederland. De docenten die de Engelstalige lessen geven, volgden daar een speciale opleiding voor. De meeste leerlingen zijn zo enthousiast over het tweetalig onderwijs dat ze ook in de bovenbouw voor TTO kiezen. We leiden hen op voor het Senior TTO Certificate en voor het examen International Baccalaureate English Language & Literature. Afgelopen jaar slaagden opnieuw weer alle TTO-leerlingen hiervoor!”, besluit de TTO-coördinator.


Sportieve start schooljaar
 
"Op de eerste dinsdag van het schooljaar genoten de nieuwe brugklassers van een sportieve ochtend op het sportveld", zegt dhr. B. Persoon, coördinator van de eerste klassen van onze school. "Dit was een onderdeel van de wenweken waar alle 9 brugklassen mee startten. Leerlingen van vwo 6 die de richting ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ volgen, begeleidden de spelen waarvan een aantal in een challengevorm was gegoten. Enthousiast werd meegedaan aan de memorie-estafette, pionnenvoetbal, ‘water en vuur’, en de boter-kaas-en-eierenestafette. Bij lijnbal gingen veel leerlingen helemaal los omdat de peters en meters, de leerlingbegeleiders van de brugklas, hun teams flink aanmoedigden! Bij alle spelen stonden samenwerken en kennismaken met elkaar, met de mentoren en met de school centraal. In de wenweken is er ook veel aandacht voor het huiswerk maken en het delen van ervaringen en indrukken met de mentor”, besluit Persoon.


RLS-Next verdiept en verbreedt
Een taalcertificaat Frans of Duits halen? Meer te weten komen over psychologie of over de financële wereld? Meespelen in de schoolband of op het toneel staan? Dat alles en nog meer kan in het programma dat speciaal voor boverbouwleerlingen havo en vwo is samengesteld en de naam RLS-Next kreeg.
Tot 9 september zijn inschrijvingen welkom, de leerlingen ontvingen hierover informatie.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt dit schooljaar cursussen aan die buiten het standaard lespakket door  te volgen zijn. Vanuit de visie van de school om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, spelen we hiermee in op talenten en interesses. Na afloop ontvangt de cursist voor iedere gevolgde cursus een certificaat. Sommige cursussen, zoals EHBO, leiden bovendien tot een officieel diploma. Daarnaast is het een mooie uitbreiding van het CV. 

Het totale aanbod bestaat uit leren debatteren en meedoen met Model United Nations; het behalen van DELF B1 (B2) voor Frans en Goethe B1 (B2) voor Duits; het EHBO-diploma halen; 'Finance' (wat is de basis van onze welvaart); bespreking van De Onvolmaakten in het 'Literair Literatorium'; interactieve cursus psychologie; Rapid Prototyping (van digitaal ontwerp naar tastbaar product); meespelen met de Schoolband en de cursus theater waarbij de basisvaardigheden van improviserend toneelspelen worden aangeleerd.