Nieuws

JULI 2018
De geslaagdenlijst 2e tijdvak staat hieronder. Van harte gefeliciteerd!


JUNI 2018
Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd! De geslaagdenlijst 1e tijdvak staat hieronder.


MEI 2018

Actiedag voor Sint Maarten op Rijnlands Lyceum Sassenheim

Op woensdag 6 juni a.s. organiseert het Rijnlands Lyceum Sassenheim een actie om geld in te zamelen voor het Milton Peters College op Sint Maarten. Aanleiding is de schade die orkaan Irma toebracht aan de school, dat er een vriendschappelijke band bestaat tussen collega’s op Sint Maarten en Sassenheim, maakte de actie nog vanzelfsprekender.
Er is gekozen om geld in te zamelen voor de herinrichting van het muzieklokaal, door het van muziekinstrumenten te voorzien: We will bring back the music!
Het eindbedrag wordt bekend gemaakt op 5 juli, tijdens het eindfeest voor leerlingen

De actie

“In de middag van 6 juni zullen al onze leerlingen met verschillende activiteiten geld inzamelen”, vertelt docent Leontine van den Berg, samen met Floor van Maren initiatiefneemster van de actie. “Leerlingen in de brugklas zullen heitje-voor-een-karweitje-achtige klussen doen, de tweede en derde klas doen een sponsorloop en klas drie en vier nemen tegen een kleine vergoeding deel aan workshops en toernooien die docenten organiseren. We kregen al heel enthousiaste reacties van leerlingen en ouders!”

Daarnaast is het traditionele ‘RLS on stage’, waar leerlingen voor ouders optreden, dit jaar in de vorm van een dinershow. “De gehele opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het goede doel, we hopen dan ook op een uitverkochte zaal. We kijken uit naar een heel geslaagde actiedag”, besluit Leontine.


MAART 2018

OPENING GERENOVEERD GEBOUW EN LUSTRUM RLS

Op 14 maart wordt ons totaal gerenoveerde gebouw feestelijk geopend waarbij ook aandacht is voor het lustrum van het Rijnlands Lyceum Sassenheim: de school bestaat 45 jaar. Wethouder K. van Velzen verricht  samen met een leerling de openingshandeling waarna een ieder het resultaat van de renovatie kan bewonderen.

Renovatie
“Onze leeromgeving is nu aangepast aan de nieuwste inzichten op onderwijsgebied”, zegt Ilse Tacken, conrector bedrijfsvoering. “Onderwijsvormen veranderen, leermiddelen veranderen en het leerlingenaantal groeit nog steeds. Zelfstandig werken, werken met een eigen device: dat is steeds meer gemeengoed geworden. Om die redenen werd het gebouw anders ingedeeld. Daarnaast deelden we kantoorruimtes  efficiënter in en is er geclusterd. Tenslotte werd het klimaat in de lokalen verbeterd. Het is gelukt om alles is in de schoolvakanties te realiseren zodat de lessen er minimaal hinder van hadden. We startten in de kerstvakantie in 2016, het meeste gebeurde in de zomervakantie 2017 en tenslotte is in de voorjaarsvakantie het laatste afgerond”, besluit Tacken. 

Nieuwe look
Voor het ontwerp is gekozen voor het voorstel van Arcadis.” Qua kleur en helderheid sluit het aan bij de bètavleugel van de school: we haalden meer daglicht naar binnen en gebruikten warme kleuren. Zo voelen de leerlingen zich er thuis”, aldus Tacken.

Lokalen van verschillende groottes en mini-leerpleinen zijn gemaakt, op de gang kwamen werkplekken voor leerlingen. Ook zijn er zitjes voor leerlingen gerealiseerd zodat zij op andere plekken dan in de aula kunnen pauzeren. 


Bouwer en begeleider
De verbouwing is in handen van Versluisgroep uit Sassenheim, zij realiseerden twee jaar geleden ook de verbouwing van de tweede verdieping, de bètavleugel van de school. Daarbij verzorgt Multical, een ingenieursbureau uit Rotterdam, het projectmanagement, de planning en interne communicatie over wie wanneer gaat verhuizen.DEBAT LOKALE POLITIEKE PARTIJEN EN LEERLINGEN 7 MAART

Op 7 maart vindt er een groot debat plaats tussen de lokale politieke partijen van de gemeente Teylingen en de leerlingen uit de bovenbouw van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Dit debat is in de aula om 14.30 uur, tot 16.00 uur en wordt georganiseerd door de sectie Maatschappijleer en zeven lokale partijen. 
De leerlingen gaan in debat onder leiding van docenten Tom de Kruif en Gerard Arends, zij begeleiden ook de debatclub van de school die een dag later aan het Lagerhuis deelneemt.n overleg met de gemeente zijn stellingen gekozen over onderwerpen die leerlingen aanspreken. Zo komt ter sprake: ‘In de gemeente Teylingen moet geëxperimenteerd worden met door overheid verschafte wiet’, ‘Het inleveren van privacy is noodzakelijk voor het verhogen veiligheid’, ‘Er moet een gekozen burgemeester komen in Teylingen’, ‘Als we afval beter scheiden mogen burgers in Teylingen daar best meer voor betalen’, ‘De gemeente moet veel meer geld uittrekken voor monumenten’, ‘De horeca in Teylingen mag voortaan haar eigen sluitingstijden bepalen’, ‘Vuurwerk moet verboden worden in Teylingen’.
Op 19 en 20 maart worden op het RLS de scholierenverkiezingen gehouden, in echte stemhokjes die de gemeente ter beschikking stelde.


JANUARI 2018

VWO RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM WINNAAR IN ZUID-HOLLAND 

Elsevier Weekblad maakte vorige week bekend dat het vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim de eerste plaats inneemt in het scholenoverzicht van Zuid-Holland. “Een compliment waar we blij mee zijn”, zegt rector Annechien Verkade. “Het is ook de bevestiging dat we waarmaken wat we beloven: goed onderwijs geven. Morgen vieren we het met alle medewerkers, want het is dankzij hun inspanningen dat onze leerlingen kunnen uitblinken.”

Criteria Elsevier Weekblad
Op de lijst van Elsevier komen 41 ‘superscholen’ voor, gerangschikt naar provincie. Elsevier baseert zich op de gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. Er werd gekeken naar vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in klas 3 is uitgekomen, vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede onderdeel is de onderwijssnelheid, dat is de tijd die de leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven het eindexamen haalt. Het laatste onderdeel betreft het gemiddelde behaalde cijfer voor het centraal examen. ”Het advies van de basisschool is altijd ons vertrekpunt”, legt Willem Visser uit, conrector onderbouw. “Dat wij waarmaken wat zij adviseren, is ook een compliment voor hen.”  
Rijnlands Lyceum Sassenheim

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet het als een uitdaging om het onderwijs steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen. “Deze publicatie in Elsevier is een bevestiging van hoe wij onze schoolvisie in praktijk brengen: ‘iedere leerling op de juiste wijze stimuleren en onderwijs bieden op zijn/haar eigen niveau’. We herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega’s en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces. Daarbij gaat veel aandacht naar het welbevinden van de leerling”, besluit de rector.


Drukke en gezellige Open Dag op Rijnlands Lyceum Sassenheim
Zo’n 2000 ouders en leerlingen van groep 8 kwamen afgelopen zaterdag een kijkje op het Rijnlands nemen tijdens de Open Dag. Iedereen genoot van de gezellige sfeer, de leuke demonstraties en de mooie exposities. Tijdens de mini-lessen viel ook zelf veel te ontdekken.
Op donderdag 25 januari volgt de informatieavond over het tweetalig vwo. Ouders en leerlingen zijn van harte welkom, beide avonden starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).

 

NOVEMBER 2017

€ 8718,88: prachtige RLS-opbrengst Loop tegen Kanker 

Donderdag 2 november kreeg Corina van Diest, oprichtster van Stichting Lopen tegen Kanker, de cheque overhandigd van het sponsorbedrag van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Brugklassers bleken € 8718,88 bij elkaar te hebben gelopen! De leerlingen Rens en Rens uit klas b1b gaven haar op school symbolisch het bedrag. “Ik ben er enorm blij mee, heel erg bedankt!”, reageert Corina. “Een prachtig bedrag, na een onwijs mooie happening”.

Ook Jeroen Koppert, coördinator eerste klassen reageert enthousiast op de hoge opbrengst. “Het was 8 oktober een leuke en sportieve prestatie”, zegt “Alle brugklassen deden mee en ook heel veel ouders, daar waren we blij mee. Maar wat ons helemaal goed deed was het enthousiasme waarmee de leerlingen hun sponsors bij elkaar zochten en zo een mooie bijdrage leverden aan het doel van de Stichting: de strijd tegen kanker aangaan en mensen die getroffen zijn door kanker steunen in de regio Teylingen en Leiden. Met elkaar lopen voor zo’n doel gaf grote saamhorigheid en vergrootte de bewustwording voor het onderwerp waar we die ochtend voor liepen. Ik was trots op de goede sfeer en nu met het mooie bedrag!”


OKTOBER 2017

Tom de Kruif, geschiedenisleraar van 2017

Zaterdag 28 oktober verkoos het Rijksmuseum in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief RLS-docent Tom de Kruif tot geschienisleraar van het jaar. Leerlingen hadden hem voor deze nominatie voorgedragen. Na een voorronde waarbij lesbzoek plaatsvond en leerlingen werden geïnterviewd, bleef Tom met nog twee andere kandidaten over voor de finale in het Rijksmuseum. Daar kreeg hij zaterdagochtend zijn eindopdracht, 's middags werd bekend dat hij zich een jaar lang 'geschiedenisleraar van 2017' mag noemen.

Juryvoorzitter Martine Gosselink, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum, motiveerde de keuze als volgt: "Tom de Kruif is innemend en toegankelijk. Hij beheerst het vak als geen ander. Historisch denken, historisch redeneren, oorzaak en gevolg, alles krijgt een plek in zijn les. Leerlingen ervaren proefondervindelijk dat geschiedenis gaat over grijze gebieden en nuances. Zij krijgen ruim baan om zelf verbanden te leggen met het heden. De jury waardeert Toms lef en bevlogenheid en vertrouwt hem de titel van geschiedenisleraar 2017 van harte toe”.

SEPTEMBER 2017

Engels, Duits en Frans geven op de basisschool

 “Gewoon erg leuk”, zo reageerden afgelopen maandag de leerlingen van de twee groepen 8 van basisschool De Springplank in Sassenheim. Met hen speelden leerlingen van de tweede klas tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim spelletjes in verschillende talen zodat spelenderwijs Engelse, Duitse en Franse woordjes geleerd werden. In totaal gingen 60 Rijnlandse leerlingen naar 11 groepen 8 in de regio, als het mogelijk was bezochten zij hun oude basisschool. Zij werden begeleid door leerlingen uit de vijfde klas van tweetalig vwo.

‘Het doel van de Dag van de Talen is om te laten zien hoe leuk het is om een taal te leren. De leerlingen gebruikten daarbij allerlei spelletjes, zoals kwartetten in het Frans, memory in het Duits en domino, kwartet, bingo, pictionary en snakes&ladders in het Engels.

“Het was leuk om te merken dat echt geprobeerd werd om de nieuwe woordjes meteen goed te gebruiken”, was de reactie van een Rijnlandse leerling. “Dat komt zeker ook door het enthousiasme van de Rijnlandse leerlingen”, vult de juf van De Springplank aan, “dat werkte enorm aanstekelijk.”

 

Duizenden leerlingen van tweetalige scholen gingen deze week naar een basisschool om een les in een andere taal te geven in het kader van de Europese Dag van de Talen Daar vonden  allerlei activiteiten plaats om op bijzondere wijze aandacht te vragen en te besteden aan 'vreemde talen'.


Brugklassers zamelen geld in met Loop tegen Kanker 

 Alle brugklasleerlingen doen op 8 oktober a.s. in Warmond mee aan het hardloopevenement ‘Loop tegen Kanker’. “Alle bruggers gaan daarvoor op zoek naar zoveel mogelijk sponsors”, zegt Jeroen Koppert, coördinator eerste klassen. “Zo hopen de leerlingen een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor het goede doel.Loop tegen Kanker’ is een initiatief van de Stichting Lopen Tegen Kanker die de strijd tegen kanker aangaat en mensen die getroffen zijn door kanker steunt in de regio Teylingen en Leiden.  Andere jaren organiseerden we een kerstmarkt om geld voor een goed doel in te zamelen, dit jaar zoeken we het in sportieve sferen. Wat hetzelfde is gebleven, is ons doel leerlingen meer bewust te laten worden van de zorg rond kanker in onze omgeving. We hopen dat iedereen in de omgeving van onze brugklassers ‘ja’ zegt op hun sponsorvraag!”  


De leerlingen lopen mee met de 2 km gezinsloop. Docenten zijn aangemoedigd om deze of een andere afstand te volbrengen. De brugklassers verzamelen om 9.00 uur bij Sporthal De Geest in Warmond waar om 9.30 uur de Loop start.


Sassenheim 24 juli 2017
 
Sprakeloos zijn wij bij het bericht dat afgelopen zaterdag door een tragisch ongeluk is overleden onze leerling

STAN VERLINDEN

Stan is vier jaar een door leerlingen en docenten gekende en zeer geliefde leerling van het Rijnlands geweest en heeft in juni zijn MAVO diploma gehaald.

Het is niet te bevatten dat een jong leven, met een mooie toekomst in het vooruitzicht, zo abrupt is geëindigd. We wensen Stans ouders, broer en zus, familie en vrienden heel veel sterkte in dit grote verdriet.

Leerlingen, docenten en medewerkers van Het Rijnlands Lyceum Sassenheim

 
JULI

100% geslaagd voor  IB English op Rijnlands Lyceum Sassenheim

 Alle 30 leerlingen van de 6de klas van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zijn geslaagd voor hun examen International Baccalaureate ‘English Language & Literature’. Dat werd op 6 juli bekend gemaakt. Het  examen dat ze hiervoor in de meivakantie aflegden bestond  uit verschillende onderdelen zoals mondelinge examens, creatieve schrijfopdrachten en schriftelijke examens.

Vorige week ontvingen deze leerlingen allemaal al hun vwo-diploma. In oktober zullen zij nog een keer naar school komen om hun certificaat voor hun IB-English feestelijk in ontvangst te nemen.
“Dat iedereen uit de klas is geslaagd en ook nog eens prima heeft gescoord, daar ben ik  enorm trots op”, zegt Mirjam Vijlbrief, coördinator van het IB-examen. “Nu zijn de zes jaar tweetalig onderwijs op het Rijnlands Sassenheim echt voor hen afgerond.”

De pas geslaagden ontvangen het certificaat van de International Baccalaureate Organisation, de organisatie die het Engelse IB examen afneemt. De IBO is gevestigd in Geneve en is het Ministerie van Onderwijs voor internationale scholen over de hele wereld.

 GESLAAGD
In het eerste tijdvak zijn veel leerlingen geslaagd: gefeliciteerd!
Onderaan de pagina staat deze link naar de lijst geslaagden.


NIEUWS APRIL

GASTLES ADRIAAN VAN DIS 

 
Op donderdagochtend 20 april zal Adriaan van Dis in gesprek gaan met Graa en leerlingen bovenbouw over literatuur, Indië,  Zuid-Afrika, (neo)kolonialisme, engagement en familie (de ‘’moeder’’) als invloedrijke fenomenen op het schrijven. Ook vragen als ‘Kan literatuur de wereld veranderen?’en ‘Waarom dan niet direct?’ komen aan bod. Leerlingen krijgen eveneens de gelegenheid om de schrijver vragen te stellen.
 
Ieder jaar geeft een schrijver een gastles aan onze bovenbouwleerlingen. De afgelopen jaren waren te gast: Jan Siebelink (2007), A.F.Th. van der Heiden (2008), Robert Anker (2009), Naima El Bezaz (2010), Joost Zwagerman (2011), Marcel Möring (2012), Tommy Wieringa (2013), Leon de Winter (2014), Alex Boogers (2015) en Gustaaf Peek (2016).


NIEUWS MAART


EUROPEES PLATFORM -NUFFIC CERTIFICEERT OPNIEUW TWEETALIG ONDERWIJS OP RLS  

Rijnlands Lyceum Sassenheim geeft tweetalig onderwijs (tto) op het hoogste niveau. Dit blijkt opnieuw na toekenning van het tto-schoolcertificaat dat de school afgelopen week ontving van het Europees Platform-Nuffic.

“We zijn erg tevreden met dit mooie resultaat,” reageert Jesse Torgersen, coördinator van het tweetalig onderwijs op de erkenning. “Sinds schooljaar 2002 – 2003 wordt op onze school tweetalig onderwijs op vwo-niveau gegeven, sinds 2007 zijn we officieel gecertificeerd door het Europees Platform als tto-juniorschool en sinds 2011 als tto-seniorschool. Het Europees Platform bewaakt het niveau en iedere drie jaar komt hun visitatiecommissie ons beoordelen. Dat was vrijdag 17 maart geval en woensdag erna ontvingen we officieel het certificaat. Het sluit aan bij de erkenning ‘Excellente School’ die het Rijnlands Sassenheim vorig jaar kreeg.”

“Ons tto-onderwijs kent een stabiel hoge kwaliteit”, zegt rector Annechien Verkade. ”Wij bieden een sterk programma in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Bij de beoordeling is onder meer gekeken naar het niveau waarop de docenten en leerlingen Engels spreken, hoe de algemene prestaties van de leerlingen zijn (examenresultaten moeten voor tto leerlingen hoger zijn dan niet tto-leerlingen) en of een docent niet alleen het vak doceert, maar ook bijdraagt aan taalverwerving. Voor de beoordeling zijn lessen gevolgd, resultaten bekeken en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en docenten.” 

Tweetalig onderwijs heeft twee hoofddoelen. Ten eerste is het doel natuurlijk de taal op zich. Aan het einde van het programma beheersen de leerlingen Engels op een zeer hoog niveau, dit is een ideale basis voor hun vervolgopleiding. Ten tweede richt het onderwijs zich op het meegeven van een Europese en internationaal bewustzijn, een leerling moet gestimuleerd worden een wereldburger te worden. Op beide aspecten heeft het RLS heel hoog gescoord, volgens het Europees platform zijn leerlingen die TTO volgen op het RLS zeer goed voorbereid voor een internationaal georiënteerde vervolgstudie en toekomstige wereldloopbaan.


PROFIELWERKSTUK BIJ TOP 3 ATLANTISCHE ONDERWIJSCOMMISSIE
 
Daniëlle van Biezen en Karlijn van der Plaat, twee leerlingen uit klas 6 van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, ontvingen 7 maart voor hun profielwerkstuk het certificaat van de Atlantische Onderwijscommissie. “We werkten er met veel plezier aan”, vertellen Daniëlle en Karlijn. “De titel van ons  profielwerkstuk is ‘The Great Power: China in het Spratly Islands’, natuurlijk schreven we het als tto-leerlingen in het Engels. Dat we tot de top 3 behoorden en de kwalificatie Excellent kregen is geweldig, heel stiekem hoopten we er op.“

 “Ik ben enorm trots op onze leerlingen”, zegt Jesse Torgersen, coördinator van het tweetalig onderwijs. “Ze hebben het zelf voor elkaar gekregen en misschien hielp het een beetje dat één van onze thema’s Masterclass over het conflict in de Zuid-Chinese zee ging. Nadat de Atlantische Onderwijscommissie hun thema en motivatie had goedgekeurd, kregen ze ook vanuit de commissie een begeleider in Den Haag aangeboden. Een geweldig aanbod dat inspirerend werkte.”

Jaarlijks organiseert deze commissie een project voor de profielwerkstukken, dit ligt in het verlengde van haar activiteiten om een forum te bieden voor het publieke debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Zij geeft voorlichting over en stimuleert onderzoek naar thema’s zoals de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa, ontwikkelingen in de NAVO en Europese veiligheidskwesties. De Atlantische Commissie wil hiermee de maatschappelijke discussie over deze onderwerpen bevorderen.


BEZOEK RLS-DOCENTEN AAN KINDERHOSPICE IN MINSK


Een groep van vijf docenten, van geschiedenis en maatschappijwetenschappen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, bezocht in de voorjaarsvakantie Wit-Rusland. Zij bezochten niet alleen culturele en historische hoogtepunten maar spraken ook met docenten in Minsk over onderwijs. Eén van deze Wit-Russische docenten werkt als sociaal werker in een kinderhospice waar terminaal zieke kinderen medisch en psychisch begeleid worden. Een bezoek aan het hospice was  snel afgesproken, waarbij aangeboden werd om vanuit Sassenheim iets betekenisvols bij te dragen.

“Dat idee werd meteen door het Rijnlands opgepakt”, vertelt Hugo van der Graaf, docent Economie en Management & Organisatie. “Onze leerlingen verzamelden in twee weken tijd een grote berg knuffels en ander speelgoed. Docenten doneerden geld waarvoor we medische hulpmiddelen als verbanden, kompressen en crèmes kochten. Luchtvaart-maatschappij Belavia bood ons vervolgens een aardige deal aan om alle extra bagage mee te nemen. Zo gingen we op weg naar een land waar weinig toeristen komen. Het bezoek aan het kinderhospice was indrukwekkend. Het is een schoon, kleurrijk en modern hospice (www.hospice.by) dat enkel met privé donaties uit voornamelijk West-Europa is gebouwd. Kinderen uit heel Wit-Rusland worden samen met hun ouders en gezonde broertjes en zusjes in Minsk begeleid. Een inpandig Ronald McDonaldhuis zorgt ervoor dat de gezinnen dicht bij hun zieke kind kunnen verblijven. Verder bieden verplegers medische verzorging aan de kinderen in hun eigen leefomgeving en worden er verspreid in het land zomerkampen georganiseerd, zodat de kinderen een fijne tijd hebben samen en de gezinnen even op adem kunnen komen.”

“De reis was een succes”, besluit Van der Graaf, “wij maakten kennis met Wit-Rusland en het hospice was blij met onze donaties. Wie weet groeit er een duurzame relatie uit.”

 
NIEUWS JANUARI
RENOVATIE  RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM

Vrijdag voor de kerstvakantie start het renovatieproject van de begane grond en eerste verdieping van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Na de zomervakantie 2017 zal alles gereed zijn. Het wordt gerealiseerd in 11 weken schoolvakanties zodat lessen er geen hinder van ondervinden. 

Doel
“Het doel is de leeromgeving aan te passen aan de nieuwste inzichten op onderwijsgebied”, zegt Ilse Tacken, conrector bedrijfsvoering. “Onderwijsvormen veranderen, leermiddelen veranderen en het leerlingenaantal groeit nog steeds. Zelfstandig werken, werken met een eigen device: dat is steeds meer gemeengoed geworden. Om die redenen wordt het gebouw anders ingedeeld. Daarnaast delen we kantoorruimtes  efficiënter in en gaan we deze clusteren. Tenslotte wordt het klimaat in de lokalen verbeterd.”


NIEUWS DECEMBER

Nieuwe look
Voor het ontwerp is gekozen voor het voorstel van Arcadis.” Qua kleur en helderheid sluit het aan bij de bètavleugel van de school: we halen meer daglicht naar binnen en gebruiken warme kleuren. Zo zullen de leerlingen zich er thuis voelen”, aldus Tacken.
Lokalen van verschillende groottes en mini-leerpleinen worden gemaakt, op de gang komen werkplekken voor leerlingen. Ook komen er zitjes voor leerlingen zodat zij op andere plekken dan in de aula kunnen pauzeren. 

Bouwer en begeleider
De verbouwing is in handen van Versluisgroep uit Sassenheim, zij realiseerden twee jaar geleden ook de verbouwing van de tweede verdieping, de bètavleugel van de school. Daarbij verzorgt Multical, een ingenieursbureau uit Rotterdam, het projectmanagement, de planning en interne communicatie over wie wanneer gaat verhuizen. 

Effect op leerlingen
De leerlingen zullen van de bouw zelf zo min mogelijk last hebben. De school, Versluis en Multical waken voor een veilige schoolsituatie. De bouwwerkzaamheden vinden in de vakanties plaats en als de leerlingen erna  weer op school komen, zullen zij niet in een bouwput terecht komen. Daarom is er sprake van een strakke planning en volgt na iedere vakantie een grondige inspectie op veiligheid. Het resultaat zal zijn dat de school steeds prettiger wordt voor hen. De faciliteiten zullen beter aansluiten op moderner onderwijs, de ruimtes worden gevarieerder zodat zelfstandig werken beter mogelijk is.


AULA KLEURT PAARS OP PURPLE FRIDAY 
Leerlingen en medewerkers van het Rijnlands Lyceum Sassenheim kwamen op vrijdag 9 december in grote getale paars (of roze) gekleed naar school. Het was die dag Paarse Vrijdag, een initiatief van het landelijke COC Gay-Straight Alliance (GSA) netwerk. 

Op het Rijnlands werd een school-GSA opgericht. Deze groep bedenkt acties, geeft voorlichting en is een steungroep. Zij deelden op Paarse Vrijdag bandjes uit, verfden haar paars en lakten nagels paars. Leerlingen werden de afgelopen weken in de mentorlessen en via posters op de gangen opgeroepen paars te dragen om te laten zien dat ze tegen homofobie zijn en dat iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen om zichzelf te zijn. En dat deden ze, met velen. 
Op post-its werden uitspraken met betrekking tot respect geschreven, een hele roze muur kwam tot stand. De organisatie is superblij met en trots op alle positieve geluiden binnen de school. Een hart onder de riem voor leerlingen die met hun seksuele identiteit worstelen.
 

PROFIELKEUZEDAG KLAS 3 
Alle leerlingen van derde klassen van havo, vwo en tto van het Rijnlands Lyceum Sassenheim volgden op donderdag 8 december de Profielkeuzedag. Beroepsvoorlichters van verschillende bedrijven kwamen hiervoor naar school en gaven gastlessen die gerelateerd waren aan een profiel. Leerlingen kregen zo een goed beeld wat er zoal mogelijk is met een bepaald profiel.
 
Shell verzorgde een presentatie over werken in de chemie. Deze presentatie wordt aangeboden door Jet Net, een convenant van een aantal grote chemisch-technische bedrijven die zich als doel stellen de keuze voor natuurprofielen te stimuleren.
Vrouwelijke rolmodellen gaven, namens VHTO meisjes in de techniek, voorlichting over niet chemische technische vakken zoals elektrotechniek. Geef IT door vertelde o.a. over cybersecurity.
Daarnaast vertelden twee accountants over hun werk en uitgeverij Malmberg over het ontwikkelen van nieuwe producten voor het onderwijs.
Vamonos gaf de leerlingen een kijkje in de keuken van de reiswereld. Een filmmaker legde uit wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film.  
De ervaringen van deze dag zullen de leerlingen helpen bij het maken van een weloverwogen profielkeuze later in het jaar.


NIEUWS NOVEMBER

NATIONALE MEDIATHEEK TROFEE VOOR RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM
“Super”,  zo reageert Trudy Waasdorp, mediathecaris van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, op het winnen op 22 november van de Nationale Mediatheek Trofee. “We hebben inderdaad een geweldige mediatheek op onze school en de Nationale Mediatheek Trofee ervoor overhandigd krijgen is een erkenning. Samen met mediatheekcollega’s Ruud en Lydia en de vaksecties kan de school inderdaad een heel goede leesomgeving bieden. Input van onze leerlingen is daarbij ook van groot belang, het is dan ook een wisselwerking. Wij kunnen op wensen inspelen, waarop de mediatheek nog weer meer wordt gebruikt en gewaardeerd. En dat alles was aanleiding voor onze leerlingen Naut en Danielle, nu leerlingen in vwo6, om ons vorig jaar op te geven voor deze Trofee.”

Criteria
De Nationale Mediatheek Trofee werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt, in totaal werden 72 inzendingen ontvangen. Voor de zesde maal reikten de organisatoren, Stichting Lezen en Passionate Bulkboek, deze prijs uit voor de beste leesomgeving in het voortgezet onderwijs. Criteria daarvoor waren dat aanwijsbaar aan de slag is gegaan met leesbevordering en dat de mediatheek daaraan werkt aan de hand van een visie. Daarbij moeten ook verschillende aspecten in evenwicht te zijn: inrichting, sfeer, collectie én leesbevorderende projecten moeten elkaar aanvullen.  De mediatheek van het Rijnlands Sassenheim heeft de beste inrichting in combinatie met een goede collectie boeken, toezicht, begeleiding en zichtbare aandacht voor lezen.

Juryrapport
Dankzij de hartverwarmende en zeer enthousiaste ambassadeurs van het Rijnlands Lyceum, was de jury al snel overtuigd. Naast de gebruiksvriendelijkheid en indeling van de mediatheek, roemt het juryrapport de nauwe samenwerking met de docenten op school. Daarnaast is de overstap van jeugdliteratuur en volwassen literatuur goed uitgedacht én uitgevoerd. Als winnaar van de Nationale Mediatheek Trofee 2016 ontvangt de mediathecaris van de school een boekenpakket t.w.v. € 1000,-, dat gesponsord en verzorgd wordt door boekhandelketen Bruna. De prijs bestaat uit de Leestips van de Jonge Jury, de tien nominaties voor de Dioraphte Literatour Prijs en de vier genomineerde titels van De Inktaap. De overige boeken mag de mediathecaris zelf uitkiezen.  
De jury bestond uit Rob Bonneur (architect bij In Vorm Architecten), Joke Boonstra (mediathecaris bij CSG Augustinus, winnaar van de Prijs voor de Beste Leesomgeving 2014, vice-voorzitter van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs) en Monique van Oosterhout (eigenaar van boekhandel v/h Van Gennep te Rotterdam). 

NIEUWS OKTOBER

GROTE OPKOMST OPLEIDINGEN- EN BEROEPENMARKT RIJNLANDS SASSENHEIM
Veel leerlingen uit bovenbouw havo en vwo, en leerlingen van mavo 4 die overwegen de havo te gaan volgen, kwamen afgelopen donderdagavond naar hun school voor de Opleidingen- en beroepenmarkt. Oud-leerlingen en ouders gaven daar informatie. In speeddatesessie van 15 minuten spraken leerlingen met hen en zo konden zij een idee krijgen van de 53 aanwezige beroepen en 37 opleidingen. Daarnaast was ook Defensie aanwezig en waren  presentaties bij te wonen van Projects abroad, een organisatie voor vrijwilligerswerk in het buitenland, en UStudy die informatie gaf over studeren in de USA.

 320 GROEP 8 LEERLINGEN PROEFDEN SFEER RIJNLANDS
‘Rijnlands Binnenste Buiten’ werd 26 oktober een groot succes. Die woensdagmiddag hield onze school open huis voor groep 8 leerlingen uit de omgeving. Zo’n 320 leerlingen maakten op een schooldag kennis met de school en proefden de sfeer. ‘Rijnlands Binnenste Buiten’ wordt over twee weken, 9 november, herhaald voor andere basisscholen, daarvoor tekenden ruim 250 leerlingen zich in.
Van 14.30 tot 16.30 uur volgden de leerlingen in groepen van ca. 25 leerlingen drie lesjes.
Leerlingen uit de bovenbouw begeleidden enthousiast alle groepen. Vooral de les Science bleek bij groep 8 favoriet, veel groepen volgden zo’n les waarin niet alleen informatie over het vak werd gegeven maar ook een proefje werd gedaan.
Ook op de vier Meeloopdagen komende weken en op 14 januari op de Open Dag zijn groep 8-ers welkom om kennis te maken met onsonderwijs.

GASTLES NINA POLAK
Schrijfster Nina Polak gaf 13 oktober een gastles aan 3vwo. De leerlingen hadden in de les Nederlands dit bezoek goed voorbereid en allemaal het eerste hoofdstuk gelezen van  haar boek ‘We zullen niet te pletter slaan’ uit 2014. Polak vroeg hen wat ze ervan vonden en vertelde, na hun antwoord dat het geen eenvoudig begin was, dat dat klopte. Ze startte het boek opzettelijk compact waarna in verdere hoofdstukken dat anders werd. Ook gaf ze aan van taal te houden en er aardigheid in te hebben om wat moeilijkere woorden te gebruiken.
Verder kwam aan bod hoe haar boek tot stand was gekomen en lichtte ze toe dat, alhoewel velen denken dat het autobiografisch is, dat niet het geval is. Tot slot gaf zij de leerlingen nog wat tips welke schrijvers hen zouden aanspreken.
Het bezoek vond plaats in het kader van Literatour, de boekenweek voor jongeren. Veel schrijvers bezoeken scholen om met jongeren in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen over lezen en leesplezier.

UITREIKING CERTIFICATEN INTERNATIONAL BACCALAUREATE ENGLISH
Het certificaat voor ‘English Language & Literature’ werd op 7 oktober uitgereikt aan alle leerlingen die vorig jaar de tweetalige zesde klas vwo. Het  examen dat ze hiervoor aflegden bestond  uit verschillende onderdelen zoals mondelinge examens, creatieve schrijfopdrachten en schriftelijke examens.
“Dat iedereen uit de klas was geslaagd en ook nog eens prima heeft gescoord, daar ben ik  enorm trots op”, zegt Mirjam Vijlbrief, coördinator van het IB-examen. “Nu zijn de zes jaar tweetalig onderwijs op het Rijnlands Sassenheim echt voor hen afgerond.”

ENGELS, DUITS EN FRANS GEVEN OP DE BASISSCHOOL
“Het was supergaaf”, zo reageerden afgelopen maandag de leerlingen van groep 8 van Basisschool De Regenboog. Aan hen gaven leerlingen van de tweede klas tweetalig onderwijs van het RLS een les Engels, Duits of Frans op de Dag van de Talen. In totaal gingen 58 Rijnlandse leerlingen naar zeven scholen in de regio, als het mogelijk was bezochten zij hun oude basisschool. Zij werden begeleid door 20 leerlingen uit de tweetalige bovenbouw.
Het doel van de Dag van de Talen is om te laten zien hoe leuk het is om een taal te leren. De leerlingen gebruikten daarbij allerlei spelletjes, zoals kwartetten bij Frans, memory bij Duits en domino, kwartet, bingo, pictionary en snakes&ladders bij Engels.

“Het was leuk om te doen en ik merkte ook dat  ik in twee jaar veel Engels heb geleerd”, was de reactie van een Rijnlandse leerling die de gastles op Het Bolwerk gaf. De leerlingen van Het Bolwerk kenden al veel Engelse woorden, het Frans en Duits was nieuw voor hen maar ook daarmee deden de leerlingen enthousiast mee.
Het werd een leuke ochtend voor zowel de Rijnlandse leerlingen als voor de leerlingen van de 9 basisschoolklassen waar zij te gast waren.

Duizenden leerlingen van tweetalige scholen gingen deze week naar een basisschool om een les in een andere taal te geven in het kader van de Europese Dag van de Talen Daar vonden  allerlei activiteiten plaats om op bijzondere wijze aandacht te vragen en te besteden aan 'vreemde talen'.

NIEUWS SEPTEMBER

THUIS NAAR SCHOOL MET 'KLASGENOOT'
Dankzij de digitale verbinding die 'Klassecontact' tussen thuis (of het ziekenhuis) en het school maakt, kan brugklasleerling Isa Kappe ook de lessen volgen als ze door haar ziekte niet naar school kan komen. in de klas staat de KPN Klasgenoot, een computer met een 360 graden camera en met een beeldscherm waarop de leerling thuis te zien is. Zij volgt op haar laptop thuis zo de les, heeft ze een vraag dan activeert ze een lampje op de Klasgenoot. Ondanks alles voelt de leerling zich zo aanwezig in de klas en kan zij zo veel als mogelijk is, het onderwijs net als haar klasgenoten volgen. Drie buddie-klasgenootjes zorgen ervoor dat de Klasgenoot op tijd in iedere les aanwezig is.

SUPERMIDDAG VOOR BRUGGERS RLS
“Na een week lessen volgen op de nieuwe school genoten de brugklassers van een sportdag op het strand”, zegt Jeroen Koppert, coördinator van de eerste klassen. “Dit was een onderdeel van de wenweek waar alle eerste klassen mee startten. In deze periode staat het kennis maken met elkaar, met de docenten en met de lesstof centraal. Veel aandacht wordt ook besteed aan het huiswerk maken en het delen met de mentor en de peter en meter van ervaringen en nieuwe indrukken. Op de stranddag leerde men elkaar weer op een andere manier kennen. Er werden allerlei spelen gedaan waarbij samengewerkt moest worden. Een prima manier om elkaar, je mentor en peter en meter goed te leren kennen”, besluit Jeroen Koppert.
Na de tweede week staat voor alle ouders van de brugklassers een High Tea gepland, de leerlingen gaan die voorbereiden. Daarna start ook voor de brugklassers het gewone rooster.