Informatiebulletin, blad voor ouders en leerlingen

Drie maal per jaar komt het Infomatiebulletin voor ouders en leerlingen uit.
Het bevat een vooruitblik op de komende periode en een terugblik op de afgelopen periode.
Nummer 1:  voor periode 1 (september 2020): alleen voor huidige ouders en leerlingen raadpleegbaar
Nummer 2 : week voor periode 2 (november 2020)
Nummer 3 : week voor periode 3 (januari 2021)
Nummer 4 : week voor periode 4 (april 2021)