Burgerschap

De missie van het RLS luidt ‘wij leiden leerlingen op om als wereldburgers respectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen de maatschappij in te gaan’. Burgerschap staat dus centraal bij alles wat we doen. Dit geldt zowel voor de vaklessen als voor de algemene schoolcultuur, waar leerlingen de democratische basiswaarden oefenen via de leerlingenraad, internationale uitwisselingsactiviteiten, activiteiten van de leerlingvereniging en van de Gender and Sexuality Alliance (Paarse vrijdag), etc. Bovendien stimuleren het nieuwe flexrooster en de formatieve evaluatie van leerlingen met behulp van leerlingbespreking.nl de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden als autonomie en verantwoordelijkheidsbesef.

Een paar voorbeelden van het afgelopen jaar: scholierenverkiezing, masterclass politiek, steun Oekraïne en bezoek aan het hart van onze democratie.

Geschiedenis, maatschappijleer en science lenen zich uitstekend tot het direct aanleren van kennis over de democratische rechtsstaat of duurzaamheid, de focus bij andere vakken als lichamelijke opvoeding en de moderne vreemde talen eerder ligt op praktische burgerschapsvaardigheden en attitudes zoals verdraagzaamheid, omgaan met conflicten en interculturele communicatie. Voor de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen krijgt burgerschap extra aandacht in het vakkenpakket met de vakken global perspectives en humanities.

De werkgroep burgerschap gaat dit jaar verder met plannen voor burgerschap op het RLS (te lezen in deze tabel).