Gedurende je schoolloopbaan moet je veel keuzes voor de toekomst maken. Denk aan je stroom- en profielkeuze, maar ook aan je studiekeuze.
Die keuzes kunnen best lastig voor je zijn.

De decaan helpt jou en je ouders vanaf klas 1 bij het maken van die keuzes.
Samen met de mentor en vakdocenten verzorgt de decaan activiteiten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Daarnaast biedt deze hulp, advies en voorlichting aan.

Jouw keuzes maak je vanuit je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en interesses. Daarvoor voer je adviesgesprekken met je mentor en soms ook met de decaan.

Die organiseert o.a. een beroependag, waarbij oudleerlingen naar school komen om te vertellen over hun studiekeuze en ervaringen. En een stageweek, waarbij je je oriënteert op het beroepsleven.

De decaan geeft niet alleen voorlichting over de profielkeuze, maar ook wat een tussenjaar voor je kan betekenen of welke studietrajecten er zijn na het behalen van je diploma.

Op het leerplein staat een kast vol informatie van vervolgopleidingen en leerbedrijven in verschillende sectoren. Maar er staat ook veel informatie over studeren of een tussenjaar in het buitenland.

Wil je voor een studie kiezen waar jouw vakkenpakket niet volledig bij aansluit, dan zoekt de decaan samen met jou naar een oplossing.

Voor de profielkeuze in (t)havo3 en (t)vwo3 gebruiken we o.a.  Qompas ProfielKeuze - Homepage.
Voor de keuze van een vervolgstudie gebruiken de leerlingen van mavo4 o.a. de website www.kiesmbo.nl.
Voor de keuze van een vervolgstudie maken de leerlingen van (t)havo4 ,5 en (t)vwo 4, 5, 6 gebruik van o.a. RLS.DeDecaan.net en www.studiekeuze123.nl .

Wanneer je gaat studeren kan je een geldlening of basisbeurs ontvangen via DUO. Meer informatie over de studiefinanciering en aanmelding daarvoor kan je vinden via deze link

De Open Dagenkalender voor het mbo kan je hier vinden https://www.kiesmbo.nl/open-dagen

Hieronder vind je open dagen en andere studie-oriëntatieactiviteiten van hogescholen en universiteiten

Onze decaan mavo is mw. M. Jansen (m.jansen@rijnlandslyceum-rls.nl). Voor havo en vwo is het dhr. B. van Welzenis (b.vanwelzenis@rijnlandslyceum-rls.nl). Wil je een afspraak? Mail even.