Het beste halen uit elke leerling: dat doen we op het RLS. Steunlessen, bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen hierbij een steuntje in de rug geven.

Steunlessen

Doordat we in het schooljaar 2020–2021 te maken hebben gehad met het coronavirus en enkele maanden op afstand les hebben gegeven, is het niet uit te sluiten dat er in die periode toch bij een aantal leerlingen hiaten zijn ontstaan in hun kennis. Kennis die nodig is om dit schooljaar zo kansrijk mogelijk te zijn. Daarom creëert de school mogelijkheden om bijlessen te verzorgen, mocht dat nodig zijn. De precieze invulling en uitvoering zullen aan het begin van het schooljaar bekendgemaakt worden.

De steunlessen vinden meestal aan het eind van de lesdag plaats.

Bijles

Het RLS heeft daarnaast een bijlessysteem waarbij leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 in diverse vakken bijles geven aan andere leerlingen van onze school. De namen van leerlingen die bijles willen geven staan op het Ouderportaal. De bijlesgevers hebben toestemming van hun mentor, zodat kwaliteit gewaarborgd is. De bijlessen kunnen thuis, maar ook op school gegeven worden.

Huiswerkbegeleiding (Lyceo)

We werken samen met de onafhankelijke organisatie Lyceo. Deze organisatie biedt tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding. Deze vorm van extra begeleiding vindt altijd op school plaats. Voor meer informatie: www.lyceo.nl.