Het beste halen uit elke leerling: dat doen we op het RLS. Voor extra informatie over je lesstof kun je terecht in een flexuur dat je kiest. Bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen je een steuntje in de rug geven.

Bijles door bovenbouwleerlingen
Het RLS heeft een bijlessysteem waarbij leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 in diverse vakken bijles geven aan andere leerlingen van onze school. De namen van leerlingen die bijles willen geven staan in het deel Documenten op deze website. De bijlesgevers hebben toestemming van hun mentor, zodat kwaliteit gewaarborgd is. De bijlessen kunnen thuis, maar ook op school gegeven worden.

Vak-Flex
Binnen RLS-Flex kun je kiezen voor een flexuur Vak-Flex. Je kunt dan voor extra uitleg terecht bij een vakdocent die je helpt om de lesstof goed te begrijpen.

Huiswerkbegeleiding 
In onze school bieden we Lyceo een lokaal aan waar deze organisatie tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding aanbiedt.