Het RLS is de enige school in de Bollenstreek met mavo, havo, vwo én tweetalig havo (thavo) en tweetalig vwo (tvwo). Fijn om te weten: je kunt nog switchen want er zijn verschillende mogelijkheden om tussen niveaus op- of door te stromen. 

Mavo (vmbo TL)

Mavo staat voor middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs. Het is de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). De mavo duurt 4 jaar. De reis naar het buitenland is op dit moment onder voorbehoud. Op de mavo krijgen leerlingen algemeen vormende theorievakken. Na de mavo kun je verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs of doorstromen naar de havo. Het slagingspercentage is al jaren heel hoog op het RLS. Gemiddeld 30% van onze leerlingen kiest na de mavo voor onze havo.

Havo en thavo

De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. De havo duurt 5 jaar. Aan het einde van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Op de havo van het RLS wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Zo kun je in havo3 op reis naar Bonne en Keulen of naar Lille en Brugge. Het RLS heeft ook een tweetalig havo-afdeling (thavo), daarover lees je meer bij ‘Tweetalig onderwijs’. Na de havo kun je kiezen voor een vervolgopleiding binnen het mbo of het hbo. Doorstromen naar het vwo kan ook.

Vwo en tvwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt je voor op een studie aan het hbo of de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Ons vwo kenmerkt zich door talentontwikkeling. Ook op het vwo wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Leerlingen uit vwo4 nemen deel aan uitwisselingen met Frankrijk, Finland, Spanje en Roemenië. Het RLS heeft een tweetalige vwo-afdeling (tvwo), daarover lees je meer bij ‘Tweetalig onderwijs’.