Het RLS is de enige school in de Bollenstreek met mavo, havo, vwo én tweetalig havo (thavo) en tweetalig vwo (tvwo). Fijn om te weten: je kunt nog switchen want er zijn verschillende mogelijkheden om tussen niveaus op- of door te stromen. 

Mavo (vmbo TL)

Mavo staat voor middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs. Het is de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). De mavo duurt 4 jaar. Op de mavo krijgen leerlingen algemeen vormende theorievakken. Na de mavo kun je verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs of doorstromen naar de havo. Het slagingspercentage is al jaren heel hoog op het RLS. Gemiddeld 30% van onze leerlingen kiest na de mavo voor onze havo.

Havo en thavo

De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. De havo duurt 5 jaar. Aan het einde van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Op de havo van het RLS wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Zo kun je op reis naar Parijs en Lille, Londen of Berlijn. Het RLS heeft ook een tweetalig havo-afdeling (thavo), daarover lees je meer bij ‘Tweetalig onderwijs’. Na de havo kun je kiezen voor een vervolgopleiding binnen het mbo of het hbo. Doorstromen naar het vwo kan ook.

Vwo en tvwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereid je voor op een studie aan het hbo of de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kun je kiezen uit een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Ons vwo kenmerkt zich door talentontwikkeling. Ook op het vwo wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Leerlingen uit de bovenbouw nemen deel aan uitwisselingen met Denemarken, Finland, Zweden, Roemenië, Litouwen of Griekenland. Het RLS heeft een tweetalige vwo-afdeling (tvwo), daarover lees je meer bij ‘Tweetalig onderwijs’.