Als je goed in je vel zit, leer je makkelijker en presteer je beter. Daarom vinden we het belangrijk dat elke leerling zich bij ons thuis voelt.

De mentor is er voor jou

Bij elk vak heb je een andere docent. Maar er is ook een docent die er speciaal is om jou te begeleiden vanaf de brugklas tot het examenjaar. Dat is je mentor. Ook als je ergens mee zit, kun je bij je mentor terecht. Je mentor besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van je eigen verantwoordelijkheid voor het leren op onze school. Zo maak je meteen vanaf de eerste klas zelf je keuze voor flexuren, dan is het fijn dat je mentor er is om  je daarbij te coachen en je advies geeft welke flexuren de komende week het beste bij jou passen. Dat kunnen zij omdat zij ook je vorderingen in de gaten houden. Zij onderhouden het contact met je ouders over jou. Samen met je mentor heb je ook het 'driehoeksgesprek' met je ouders waarbij jij het gesprek leidt, natuurlijk na het met je mentor te hebben voorbereid.
Voor ouders is de mentor ook het eerste aanspreekpunt.

Hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding

In de hogere klassen kom je voor de keus te staan: wat wil je doen na het behalen van je diploma? Het kiezen van een vervolgopleiding is belangrijk en spannend. We hebben diverse manieren om je hierbij te ondersteunen. Vanaf klas 1 krijg je het vak lob (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Daarnaast kun je terecht bij je mentor en de decaan. Voor de mavo is dat mw. M. Jansen (m.jansen@rijnlandslyceum-rls.nl) en voor havo en vwo dhr. B. van Welzenis (b.vanwelzenis@rijnlandslyceum-rls.nl).. Zij kunnen je helpen bij het maken van een keuze.

Omgaan met dyslexie

Onze dyslexiecoach mevrouw Steemers helpt leerlingen bij het omgaan met dyslexie. Zij zorgt dat je bijvoorbeeld extra tijd krijgt bij toetsen. De dyslexiecoach is bereikbaar via de coördinator ondersteuning mw. C. Oostwal (c.oostwal@rijnlandslyceum-rls.nl). Verdere informatie en ook ons dyslexieprotocol staat in 'Documenten', de digitale bestandsomgeving voor ouders.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam op het RLS bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een dyslexiecoach, twee vertrouwenspersonen, een orthopedagoog en een gedragsspecialist Dit team kan, gezamenlijk en ook apart, ondersteuning bieden als dat nodig is. De coördinator op het RLS is mw. C. Oostwal (c.oostwal@rijnlandslyceum-rls.nl).  Zij ondersteunt docenten en mentoren en zorgt ervoor dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Meer over zorg op het RLS staat in het Zorgplan, dat te vinden is in 'Documenten', de digitale bestandsomgeving voor ouders.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Het beste halen uit elke leerling: dat doen we op het RLS. Voor extra informatie over je lesstof kun je terecht in een flexuur dat je kiest. Bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen je een steuntje in de rug geven.

Bijles door bovenbouwleerlingen
Het RLS heeft een bijlessysteem waarbij leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 in diverse vakken bijles geven aan andere leerlingen van onze school. De namen van leerlingen die bijles willen geven staan in het deel Documenten op deze website. De bijlesgevers hebben toestemming van hun mentor, zodat kwaliteit gewaarborgd is. De bijlessen kunnen thuis, maar ook op school gegeven worden.

Vak-Flex
Binnen RLS-Flex kun je kiezen voor een flexuur Vak-Flex. Je kunt dan voor extra uitleg terecht bij een vakdocent die je helpt om de lesstof goed te begrijpen.

Huiswerkbegeleiding 
In onze school bieden we Lyceo een lokaal aan waar deze organisatie tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding aanbiedt.