Waar ben jij goed in? Wat vind je leuk of interessant en waar wil je nog beter in worden? Wij vinden het belangrijk dat je de ruimte krijgt om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hiervoor is passend onderwijs nodig, maatwerk dus. Want ieder mens is uniek. Wij bieden dit onderwijs. En we leren je om het zélf te doen. Want met zo’n actieve leerhouding ontwikkel je. Groei je. Wij gunnen het iedere leerling.

We bieden een breed en divers onderwijsaanbod. Onderscheidend is ons aanbod van science in de onderbouw en de ruime, optimale keuze uit vakken binnen álle profielen in de bovenbouw. Als je gek bent op sport of creatief bezig zijn, dan kun je in de Leerlijnen Sport en Expressie je hart ophalen. Er is aandacht voor internationalisering, tweetalig onderwijs en voor maatwerktrajecten.

RLS-Masterclasses

Leerlingen die meer kunnen en willen, kunnen masterclasses volgen. Dat zijn korte lessenseries voor zowel de onder- als bovenbouw over onderwerpen die niet of weinig in het lesprogramma aan bod komen.

RLS-Next

Aan bovenbouwleerlingen havo en vwo worden cursussen aangeboden buiten het reguliere programma. Binnen 'RLS-Next' worden verdiepende of verbredende lessenreeksen gegeven die leiden tot een certificaat of diploma. Voorbeelden hiervan zijn Taalcertificaten Goethe en DELF, Literair Laboratorium, Debatteam, Psychologie, First Aid, Theater, Schoolband en Rapid Prototyping

RLS-College

Een extra curriculaire activiteit waarbij eigen docenten lessenseries geven en gastsprekers onderwerpen toelichten.

Programma’s in samenwerking met hbo’s en universiteiten

Getalenteerde leerlingen uit havo4, vwo5 en vwo6 kunnen meedoen aan externe programma’s zoals Pre-hbo, Pre-University, Pre-Classes in Leiden en TU Delft Pre-University Programme.