De vorm van onze school is bijzonder: het is gebouwd in een driehoek. Dit komt ook terug in ons logo. De driehoek staat symbool voor de leerling, de school en de ouders. Maar ook voor vooruitgang, richting en toekomst. Samen werken we aan de toekomst van de leerling!

Op het RLS hebben we klaslokalen, een groot leerplein beneden en kleine leerpleinen. Daar kan je met anderen samenwerken of zelfstandig aan het werk. Zo is er altijd een plek waar het fijn leren is.
De tweede verdieping is onze bètavleugel: een inspirerende omgeving voor de vakken science, scheikunde, natuurkunde en biologie. Voor de creatieve vakken drama, muziek en beeldende vorming zijn er speciale lokalen met alle benodigde materialen en in de mediatheek kunnen leerlingen informatie opzoeken in boeken en in desk- en laptops. 

Het grote leerplein is een warme, uitnodigende ruimte die aansluit op RLS-Flex. Je kunt er zelfstandig werken, in een groepje of alleen, in de stiltezone, Bij de baliemedewerkers op het leerplein kun je terecht als je een laptopvraag hebt of een boek wilt lenen. Zij stellen ook hoogwaardige digitale bronnen als de LexisNexis krantenbank beschikbaar. Leesbevordering, advies  en ondersteuning bij mediawijsheid en informatievaardigden zijn speerpunten. Leerlingen kunnen gebruik maken van de Aura Libary app om de catalogus te raadplegen en hun materiaal te verlengen. 

De school is kleurrijk, licht en fris. Buiten is er een groot groen schoolplein met leuke zitjes en ruimte voor beweging. Gesport wordt er in sporthal Wasbeek en in De Korf, direct naast de school.