Ouders ontvingen aan het begin van het schooljaar de link naar het Leerling-ouderportaal.
Wilt u de link nogmaals ontvangen, mail dan naar rls-administratie@rijnlandslyceum-rls.nl.