Wij voelen ons verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs en voor een prettig pedagogisch schoolklimaat. Mochten ondanks onze inspanningen zaken toch anders gaan dan verwacht, dan kunt u hierover met ons in gesprek. Ons uitgangspunt is dat u het probleem in eerste instantie bespreekt met de direct betrokkene(n) en, als dit niet tot een oplossing leidt, met de docent/mentor of afdelingsleider. Als ook dat contact niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de rector. De rector hoort de direct betrokkenen en probeert gezamenlijk met partijen tot een oplossing te komen.

Als u van mening bent dat het probleem niet op school kan worden opgelost, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van Bestuur van Stichting Het Rijnlands Lyceum of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De volledige klachtenprocedure en uitleg hoe deze werkt, vindt u op de website van Stichting Het Rijnlands Lyceum (Klachtenregeling | Stichting Het Rijnlands Lyceum).