Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Het RLS wil leerlingen het beste onderwijs bieden en een fijne omgeving. Een goede samenwerking tussen ouders en de school helpt bij een succesvolle en fijne schooltijd. De mentor speelt in de communicatie een belangrijke rol, daarom is het prettig als huidige ouders bij vragen de mentor mailen.

We bieden ouders (en ook leerlingen) verder het volgende voor goede communicatie aan:

De omgeving 'Documenten'

Toegang tot deze omgeving krijgen ouders door in te loggen, klik op deze link.

Informatieavonden

Aan het begin en in de loop van het schooljaar vinden informatieavonden per jaarlaag plaats voor ouders van de onderbouw en voor leerlingen en ouders van de bovenbouw.’

Driehoeksgesprekken

Een aantal keer per jaar vinden driehoeksgesprekken plaats tussen uw kind, u en de mentor. De leerling bereidt dit gesprek voor met de mentor.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om een vakdocent te spreken.

Schoolmail

We richten onze correspondentie tot de leerling en versturen die via SOM-berichten. U ontvangt deze correspondentie ook, ter informatie. Wanneer ouders gescheiden leven wordt de informatie ook aan de uitwonende ouder verstuurd als daarvoor toegang is aangevraagd.

Jaaragenda

De Jaaragenda met de jaarindeling en schoolactiviteiten is voor leerlingen en ouders beschikbaar in 'Documenten', de bestandsomgeving voor leerlingen en ouders. 

Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen. Daarin lichten we onder andere de speciale schoolactiviteiten toe. De nieuwsbrief komt 3 maal per jaar uit. U kunt de nieuwsbrieven hier terugvinden.

Somtoday en Zermelo

Cijfers, roosters, huiswerk, absentie en berichtjes kunnen leerlingen en ouders via hun Somtoday ELO account inzien. In SOM leveren leerlingen ook opdrachten in. Wijzigingen in het rooster worden vrijwel ‘real time’ in SOM geladen. Meer specifieke roosterinformatie lezen leerlingen in Zermelo. Daarin staat bijvoorbeeld een lokaalwissel, of een docent een les overneemt of van welk vak de in SOM aangekondigde toets is.