Als school organiseren wij jaarlijks tal van onderwijs- en sociale activiteiten die mede worden mogelijk gemaakt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs, want deze extra activiteiten dragen bij aan een nog bredere ontwikkeling en plezierige schooltijd van uw kind. De activiteiten en excursies die we organiseren zijn geen onderdeel van de bekostiging van het onderwijs door het ministerie. Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten. Wij vinden het juist belangrijk dat al onze leerlingen kunnen deelnemen aan deze activiteiten.  

In onze Schoolgids, te vinden op onze website vindt u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.