Is uw kind ziek? Dan kunt u dit melden in SomEventueel kunt ook bellen met het algemene nummer van school 0252 243070 en vervolgens kiezen voor de optie ‘ziekmelding’ in het keuzemenu. Dat doet u ook voor elke daaropvolgende dag dat uw kind nog ziek is. 

Wordt uw kind op school ziek, dan meldt die zich bij het Leerlingloket in lokaal 137. 

Is uw kind absent om een andere reden, dan vult u een absentieverklaring in.
Is er sprake van bijzonder verlof, wilt u dan het formulier invullen zoals u dat in 'Documenten' vindt onder 'Verlof'.