Bijzonder verlof: 

Wilt u voor u kind bijzonder verlof aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier verlofaanvraag bijzonder verlof. 

Voor meer informatie over bijzonder verlof kunt u terecht op de website van regionaal bureau leerrecht.


Absentie en ziekte:

Voor korte afwezigheid, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, dokter of een ziekmelding kunt u gebruik maken van de ouderapp via Inloggen | Somtoday.  

Eventueel kunt ook bellen met het algemene nummer van school
0252 243070 en vervolgens kiezen voor de optie ‘ziekmelding’ in het keuzemenu. Dat doet u ook voor elke daaropvolgende dag dat uw kind nog ziek is.

Wordt uw kind op school ziek, dan meldt die zich bij het Leerlingloket in lokaal 137.