In deze filmpjes leggen we uit wat RLS-Flex is: Een nieuw onderwijsconcept en Open your future met RLS-Flex.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 is er meer te kiezen voor onze leerlingen. Vanaf dan vullen zij zelf hun lesrooster deels in. RLS-Flex is ons nieuwe onderwijsconcept waarbij leerlingen naast de gewone vaklessen, tijdens flexuren zelf kiezen voor extra uitleg of verdieping, voor het leren van algemene vaardigheden, voor een extra uitdaging of voor tijd om huiswerk te maken. De mentor helpt  bij het kiezen. In deze flyer staat wat RLS-Flex inhoudt.

Rustigere schooldag
De vaklessen duren 80 minuten, de flexuren duren 40 minuten. Doordat er minder verschillende lessen worden gegeven op een dag, hoef je minder vaak te wisselen van klaslokaal. Dat zorgt voor meer rust en overzicht in een schooldag. En doordat de vaklessen langer duren is er meer tijd om lesstof uit te leggen, vragen te behandelen of bijvoorbeeld praktische opdrachten te doen zoals een scheikundige proef of een debat. 

Elke dag keuze uit 4 flexuren
Elke dag staan er 4 flexuren in het rooster. Er zijn flexuren voor extra uitleg of extra verdieping bij een bepaald vak (Vak-flex). In andere flexuren kun je algemene vaardigheden aanleren die handig zijn bij alle vakken (Thema-flex), culturele en kunstzinnige activiteiten volgen zoals extra Duits of Frans, First Aid, de schoolband en toneel (RLS-Next). Ook zijn er flexuren om je huiswerk te maken zodat er thuis meer vrije tijd overblijft (Studie-flex).
Je volgt per week minimaal 5 flexuren. Voor jongere leerlingen is een aantal flexuren vast ingedeeld. In hogere leerjaren ontstaat steeds meer vrije keuzeruimte. Zelf kiezen is prettig voor leerlingen en vergroot het plezier om te leren. Maar het kan ook best lastig zijn. Daarom begeleiden je mentoren hier goed bij.

Een paar voorbeelden van wat er in de eerste periode aan flexuren is gegeven, beschrijven we hier .