Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim voel je je thuis. Wij zijn een gezellige school voor mavo, havo, vwo, tweetalig havo en tweetalig vwo. Iedereen telt op onze school. Dat is makkelijk gezegd, maar op het RLS is het écht zo. Mavo, havo en vwo zijn ongeveer even groot en zijn dus even belangrijk.

Uitdagend onderwijs

Wist je dat het RLS de enige school in de Bollenstreek is waar je tweetalig onderwijs kan volgen? Tweetalig onderwijs biedt een goede basis en veel kansen. Ook Internationalisering krijgt veel aandacht bij ons, bijvoorbeeld via internationale projecten en uitwisselingen. Hiermee vergroten we de wereld van iedere leerling.

Daarnaast hebben we sterk science-onderwijs dat leerlingen uitdaagt om meer te willen weten over exacte wetenschappen, biologie en natuur. Iedere leerling voelt zich gezien en leert op zijn of haar eigen niveau, want ieder kind is uniek. Ons onderwijsconcept RLS-Flex sluit daarop aan en geeft je de ruimte om je te laten leren zoals bij jou past.

Sfeer

Iedereen is welkom bij ons! We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school. Onze leerlingen helpen elkaar. Zo maken onze leerlingen uit de bovenbouw onder andere de eersteklassers wegwijs op school en worden er veel leuke activiteiten georganiseerd buiten school om.

Missie en visie

Het RLS leidt leerlingen op om als wereldburgers respectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen deel te nemen in een samenleving die multicultureel is en zich - met name op het gebied van informatietechnologie - snel ontwikkelt en continue aanpassing vraagt. Daarbij leren we niet alleen de funderende kennis aan die tot het diploma leidt, maar hebben we ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het leren kennen van een ander.

Onze plannen voor de komende jaren zijn beschreven in het ‘Schoolplan 2020-2024’.